El Consell regula la comunicació de subministradors a la Generalitat per a la gestió del Bo Social Tèrmic

Archivo - Arxiu - Bo social tèrmic (imatge de recurs)
JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
Publicado: martes, 5 diciembre 2023 15:06

   VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El Consell, a proposta de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, ha aprovat el decret llei pel qual es regula la comunicació d'informació a la Generalitat, per part de les empreses comercializadoras d'energia de referència, per a la gestió del Bo Social Tèrmic i altres mesures de caràcter social relacionades.

   El decret llei aprovat va a permetre que una sèrie de dades que estan en poder de les empreses comercializadoras de referència i que són imprescindibles per a la gestió i l'abonament del Bo Social Tèrmic, es faciliten a la Generalitat com a òrgan competent per a la seua tramitació.

   Són destinatàries de la norma, que no comporta càrrega econòmica per a la Generalitat, les persones físiques beneficiàries del Bo Social d'Electricitat a data 31 de desembre de l'any anterior.

   Aquest decret llei té com finalitat poder determinar l'import de l'ajuda del Bo Social Tèrmic --o d'altres mesures de caràcter social vinculades-- i procedir al seu pagament. Per a això, les empreses comercializadoras de referència hauran de remetre a la Conselleria, abans del 30 de gener de cada any, una llista dels seus clients a la Comunitat Valenciana que siguen beneficiaris del bo social d'electricitat a data 31 de desembre de l'any anterior.

   En defecte d'això, la remissió d'eixes dades haurà de ser enviada a l'entitat que la Generalitat determine com a competent per a la gestió i pagament del bo o per a l'adopció de les ajudes corresponents.

   Aquesta llista a haurà d'incloure en format digital, operable informàticament, la següent informació: nom, cognoms i nombre del DNI o NIE de la persona beneficiària; domicili complet del subministrament; domicili complet a l'efecte de notificació; determinació del grau de vulnerabilitat: persona consumidora vulnerable, vulnerable severa o en risc d'exclusió social; dades actualitzades del compte bancari; telèfon i direcció de correu electrònic i Codi Universal de Punt de Subministrament (CUPS).

BONO SOCIAL TÈRMIC

   El Bo Social Tèrmic és una mesura d'àmbit estatal i va ser creat mitjançant el Reial decret Llei 15/2018, de 5 d'octubre, de Mesures Urgents per a la Transició Energètica i la Protecció de les Persones Consumidores, com a part de la política de lluita contra la pobresa energètica.

   El bo està finançat amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat, però és gestionat i pagat per les comunitats autònomes. En concret, s'arbitra a través d'un programa de concessió directa d'ajudes destinades a pal·liar la pobresa energètica en persones consumidores vulnerables, pel que fa a energia destinada a calefacció, aigua calenta sanitària o cuina.

   Es tracta d'una mesura protectora para les persones consumidores més vulnerables davant l'escalada i les oscil·lacions generalitzades dels preus de l'energia, i, en concret, del gas natural i altres hidrocarburs afectats per les fortes tensions en els mercats internacionals.

col.labora la Conselleria de Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana amb una subvenció de 31.999,98 € para el foment de valencià