Declarada deserta la convocatòria per a ocupar la gerència de l'IVAM

Archivo -  Una persona visita l'exposició 'La creació oberta i els seus enemics: Asger Jorn en situació' en l'IVAM (arxiu)
Rober Solsona - Europa Press - Archivo
Publicado: jueves, 30 noviembre 2023 12:59

   Cultura preveu tornar a traure les bases després de rebre el preceptiu informe de Sector Públic i Pressupostos

   VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La plaça convocada per a la selecció d'una persona que s'ocupe de la gerència de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) ha quedat deserta, segons pública el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

   Fonts de la Conselleria de Cultura han confirmat a Europa Press que des d'aquest departament s'està a l'espera del preceptiu informe de Sector Públic i Pressupostos per a traure de nou les bases.

   La resolució, firmada pel vicepresident de la Generalitat i conseller de Cultura, Vicente Barrera, explica que la Comissió de Valoració constituïda ha examinat les candidatures presentades, els requisits exigits, ha analitzat els curriculums vitae i ha valorat els mèrits dels candidats admesos després de la realització de la corresponent entrevista.

   La comissió, per acord motivat, en una reunió celebrada el passat 17 de novembre, va proposar declarar deserta la convocatòria efectuada --a la qual no concorria Sergi Pérez, que havia exercit de gerent en els últims anys-- "per no adequar-se el perfil de les candidatures amb les necessitats del lloc conforme als criteris establits en la base quarta de la resolució per la qual es convoca el procediment selectiu". Per tant, es donava per finalitzat.

   Com a conseqüència, "en considerar que cap dels candidats resulta idoni per a ocupar el lloc de la Gerència de l'IVAM", s'ha optat per declarar deserta la convocatòria per a la selecció de la Gerència del museu.

   Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa,

   les persones interessades podran interposar recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el termini de dos mesos explicats des de l'endemà al de la seua publicació.

   Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà al de la publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució.

col.labora la Conselleria de Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana amb una subvenció de 31.999,98 € para el foment de valencià