EpC.- El TSJCV anul·la la impartició en anglés, l'objecció de consciència i poder aprovar amb un treball

Actualizado: viernes, 24 julio 2009 17:48

La sala estima que l'ordre de la Generalitat valenciana conté una "motivació confusa, contradictòria i incongruent"


VALÈNCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secció segona de sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anul·lat la impartició en anglés de l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania (EpC), prevista en una Ordre de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, així com la possibilitat d'aprovar l'assignatura mitjançant un treball i de presentar objecció de consciència.

La sala ha estimat així, per unanimitat, els recursos interposats pel sindicat CCOO i per l'Advocacia de l'Estat contra l'Ordre del Govern valencià per la qual s'establixen formes d'organització pedagògica per a impartir l'assignatura d'EpC i els drets humans, segons consten en dos sentències facilitades hui pel TSJCV i contra les que cap recurs davant del Tribunal Suprem en el termini de deu dies.

En concret, el tribunal declara la nul·litat, per ser contraris a dret, dels articles 3 i 5 de l'ordre, així com la Disposició Addicional Primera, referents a la impartició de l'assignatura en llengua anglesa; l'article 2 en els seus apartats 1.b, 2, 3 i 4 i l'article 4, relatius a l'anomenada 'opció b', que permetia superar la matèria mitjançant un treball; i l'article 4.1, en què es preveu l'objecció de consciència.

La sala --que encara té pendents de resoldre altres tres recursos interposats per sindicats-- subratlla que "no li cap dubte" que cal rebutjar l'obligació d'impartir EpC en anglés ja que l'ordre de la Generalitat conté una "motivació confusa, contradictòria i incongruent" després d'assegurar que s'empara en una determinada norma --la diposició addicional I del Decret 112/07 del Consell-- quan després la pròpia Conselleria d'Educació adduïx que no és així. Així, advertix, s'incorre en la violació de l'article 9.3 de la Constitució Espanyola que imposa com límit de la potestat reglamentària la interdicció de l'arbitrarietat.

"EVIDENT CONTRADICCIÓ"

De fet, recorda que la Generalitat en el seu escrit de resposta a la demanda al·lega que l'ordre no desenvolupa la disposició d'este decret "posant de manifest una evident contradicció amb el text de la pròpia ordre i creant una confusió de tal índole que portaria a la sala a la mateixa conclusió".

El tribunal afegix que la imposició d'una assignatura en llengua estrangera no pot emparar-se en l'ordre recorreguda, ja que esta "no deixa lloc a dubtes que té per objecte l'establiment d'un programa plurilingüe, que és diferent tant per la seua finalitat com pels requisits i procediments per a la seua autorització, de la decisió d'implantar l'estudi d'una assignatura curricular" en un idioma forà.

Davant d'esta conclusió, la resolució deixa clar que no poden prosperar les al·legacions de la Generalitat, "doncs no es tracta de destacar la importància que els estudiants adquirisquen destreses en idiomes estrangers, doncs això és un fet incontrovertit a dia de hui, sinó que tal finalitat s'aconseguisca en el marc curricular del sistema educatiu", sosté.

A més, la sala considera que les referències a normativa d'altres comunitats autònomes són "irrellevants" en este cas, ja que a més en tota la informació aportada per la Generalitat es donen tres elements: que la iniciativa part sempre del centre que sol·licita l'autorització a l'Administració corresponent; que té caràcter voluntari per a l'alumnat, exigint-se en tot cas constància escrita de l'autorització dels pares perquè els seus fills cursen el programa en llengua estrangera, i que els centres han de tindre professorat especialitzat en aquests idiomes. I "cap d'estes circumstàncies es dóna en l'ordre impugnada", assevera la resolució.

Per tot això, es rebutja la impartició d'EpC en anglés i també la possibilitat d'avaluar el grau d'adquisició de competències en esta llengua per part dels alumnes. En este sentit, el tribunal recorda el seu propi interlocutòria de 23 de juliol del 2008 --pel que ja va suspendre cautelarment alguns articles de l'ordre-- en què es recalcava que el currículum d'EpC no recull criteris d'avaluació relacionats amb els coneixements d'anglés.

D'igual manera, es declara la nul·litat de l'article en el qual es completa la possibilitat d'objectar i recorda que per a això "basta remetre's" a la doctrina reiterada pel Tribunal Suprem en els seus recents sentències que desestimen "expressament" l'objecció a Educació per a la Ciutadania

Respecte a la intenció del Consell que l'assignatura poguera aprovar-se només amb un treball mitjançant l'anomenada 'opció B', la sala diu que d'esta forma l'alumne no accediria a tots els continguts, ja que és "ben cert que una vegada s'elegix el tema del treball l'estudiant només supera l'objectiu de l'esmentat tema, no de la matèria".

CONTRAVÉ LEGISLACIÓ BÀSICA

Per este motiu, prosseguix, l'ordre "contravé la legislació bàsica" --entre d'altres se cita a la LOE i al propi Decret 112/07 del Consell-- en permetre l'adequació dels criteris d'avaluació a les característiques individuals i a les circumstàncies personals de cada alumne".

També "infringix de manera palmària" la norma establerta que siga la família del menor qui elegisca el text que permeta accedir a cadascun dels continguts de l'assignatura per a després seleccionar els que seran objecte del treball.

col.labora la Conselleria de Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana amb una subvenció de 31.999,98 € para el foment de valencià