Finalitza el desallotjament de la finca de Constitució 208 en la qual es va obrir una esquerda per unes obres contigües

Archivo - Arxiu - Imatge d'arxiu de l'edifici que va resultar afectat després de l'aparició d'esquerdes a l'avinguda Constitució de València.
EUROPA PRESS - Archivo
Publicado: viernes, 21 junio 2024 18:17

   VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

   L'Ajuntament de València ha decidit "alçar la mesura cautelar del desallotjament" de l'edifici situat en el número 208 de l'avinguda Constitució de la ciutat que van haver d'abandonar els seus residents després d'aparèixer en ell una esquerda mentre es realitzaven unes obres en el solar contigu.

    Així s'arreplega en una resolució emesa per la unitat de Disciplina Urbanística del consistori que determina "alçar la mesura cautelar" referida a este desallotjament "en haver quedat reparat" el desperfecte registrat.

    L'administració local recorda en este escrit que el passat 25 d'abril es va ordenar per part del Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil, "amb caràcter provisional i com a mesura cautelar, l'immediat desallotjament" de l'immoble "per motius de seguretat i a fi de preservar les vides dels seus ocupants".

    La resolució apunta que este desallotjament havia de mantenir-se fins que persistiren les circumstàncies que posaven en perill la seguretat dels habitants dels habitatges.

   Així mateix, exposa que per part de l'empresa encarregada de les obres confrontants a la finca es va presentar el 20 de juny "certificat d'estabilitat estructural de la part de l'edifici d'ús residencial-habitatge", amb la finalitat d'adjuntar-ho a l'expedient per a poder alçar "l'ordre de desallotjament" i que els seus residents pogueren tornar a les seues cases "com més prompte millor".

   L'endemà, l'Oficina Tècnica de Control de Conservació de l'Edificació del Servei de Disciplina Urbanística de l'Ajuntament va emetre un informe en el qual es va certificar que l'edifici "ha quedat reparat en la seua patologia d'assentament de les sabates i pilars del pòrtic mitger afectat per les filtracions d'aigua, motiu pel qual va ser desallotjat preventivament".

    El document assenyala també que "s'ha restaurat la capacitat portante i l'aptitud de servei de la seua fonamentació i estructura, fent que torne a ser apte per a l'ús residencial al que es destina". Així, es va considerar que "els residents dels habitatges de l'edifici puguen tornar a elles amb total seguretat per a continuar amb el normal ús d'estes".

A EXCEPCIÓ DE LA PLANTA BAIXA

   No obstant això, l'informe precisa, com arreplega la resolució municipal, que queda exceptuada de la mesura anuncia "el local en la planta baixa per estar pendents altres treballs en les últimes dues sabates dels pilars del pòrtic mitger que corresponen amb el final del local terciari, situat en el pati de poma i sense possibilitat d'afecció al ja reparat".

    Així, sosté que queda pendent "la seua immediata reparació per a finalitzar així amb les actuacions sobre les patologies detectades en la fonamentació junt amb la mitgera".

col.labora la Conselleria de Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana amb una subvenció de 31.999,98 € para el foment de valencià