La Inspecció de la Generalitat va rebre 1.025 denúncies i comunicacions el 2022-23 i va investigar el 15% d'elles

Archivo - Arxiu - Façana lateral del Palau de la Generalitat
EUROPA PRESS - Archivo
Publicado: martes, 28 mayo 2024 18:27

   VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

   La Inspecció General de Serveis (IGS) de la Generalitat va rebre durant el període 2022-2023 un total d'1.025 denúncies i comunicacions anònimes. D'elles, el 59% van ser inadmeses o arxivades, el 25 per cent es van derivar a altres òrgans de control intern o a altres departaments competents, el 15% van ser investigades per la IGS i el 1% es van tancar per desestiment de la persona que les va presentar.

   El ple del Consell ha ratificat l'informe d'avaluació final del pla d'inspecció 2022-2023, en el qual es constata un increment de l'activitat d'aquest òrgan que obeeix a l'augment de denúncies ateses, a l'engegada de projectes i a noves funcions assignades per la Llei 2/2023, que regula la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

   Per canal de presentació, 432 denúncies es van canalitzar pel tràmit telemàtic específic sobre presumptes irregularitats o infraccions a la legalitat en l'àmbit de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, mentre 49 denúncies es van rebre pel tràmit de presumpte assetjament laboral (41 per presumpte assetjament moral i 8 per presumpte assetjament sexual), 531 comunicacions anònimes es van obtenir a través del canal Confident-GVA i 13 denuncies/comunicacions es van presentar a través del sistema intern d'informació de l'administració de la Generalitat (SII-GVA) dirigides a la IGS.

   A partir de l'exercici 2024 es preveu que el nombre de comunicacions anònimes rebudes a través del canal Confident GVA descendisca, ja que s'ha millorat la informació de la web arran de l'experiència dels primers mesos, de manera que es redirigeix a l'usuari que vulga presentar les denúncies de fets que no són competència de les IGS a l'òrgan o administració competent.

   Aquesta reducció, explica la Generalitat, permetrà un ús més eficient dels recursos de la IGS tenint en compte l'elevat nombre de denúncies que s'han rebut per aquesta bústia, de les quals quasi el 80% van ser inadmeses --i en alguns casos derivades-- per no reunir els requisits mínims necessaris per a la seua investigació o no ser de la competència de la IGS.

   Respecte a les actuacions ordinàries d'inspecció i control, s'han realitzat dos informes d'avaluació dels canals de comunicació i atenció a la ciutadania després de la situació de pandèmia per la COVID-19, un informe d'avaluació de l'eficàcia dels sistemes actuals de verificació en els procediments administratius fonamentats en declaracions responsables i comunicacions prèvies i un informe d'avaluació del grau d'implantació dels plans de control de subvencions.

   A més, dins d'aquest apartat s'ha dissenyat un sistema d'informació per al control i seguiment de l'absentisme del personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei de Funció Pública, s'ha engegat el canal confidencial de presentació de comunicacions anònimes de la Generalitat (Canal Confident-GVA) i s'ha elaborat un informe que estableix com realitzar les avaluacions de la repercussió del teletreball en les modalitats que tenen aprovats aquests programes.

Contador

col.labora la Conselleria de Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana amb una subvenció de 31.999,98 € para el foment de valencià