Ministeri concedix un préstec de 7 milions per al Campus d'Excel·lència Internacional Habitat 5U

Actualizado: viernes, 16 diciembre 2011 17:44

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri d'Educació concedirà un préstec a la Comunitat Valenciana per import de set milions d'euros amb un interés fix del 5,667% amb un termini d'amortització de 15 anys, inclosos tres de carència, a la Generalitat valenciana per a finançar el projecte Campus Habitat 5U que desenvolupen les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana en el marc del Programa Campus d'Excel·lència Internacional.

El Consell ha informat que durant els tres primers anys es meritaran interessos al tipus fixat, que se n'aniran acumulant al capital amortitzable per la Comunitat per anualitats vençudes des de la data de desemborsament a partir del quart any des de l'ingrés.

El Ministeri d'Educació farà la seua aportació de manera anticipada a l'execució de les activitats i la Generalitat serà l'encarregada de comprovar que les universitats beneficiàries han formalitzat els acords amb organismes d'investigació, ens locals, empreses o altres entitats als quals haja fet referència en el seu projecte de Campus d'Excel·lència Internacional abans d'atorgar el préstec.

També correspondrà a l'Administració autonòmica fer el seguiment anual de l'execució de l'ajuda i dels resultats obtinguts per les universitats en el compliment del Projecte de Campus d'Excel·lència Internacional.

D'altra banda, s'establirà una comissió de seguiment, en carregada de fer la supervisió de les actuacions, que estarà constituïda per tres representants de la comunitat autònoma designats per la Conselleria d'Educació, Formació i Feina i tres representants de l'Administració General de l'Estat, dos d'ells designats pel Ministeri d'Educació i un per la Delegació del Govern en la Comunitat.

El projecte Campus Habitat 5U té com a objectiu fonamental la configuració d'un pol de formació, investigació, creativitat, atracció de talent i innovació de rellevància Internacional al voltant al conjunt d'institucions d'educació superior que integren el sistema universitari públic valencià: la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Els objectius de Campus 5U s'articulen entorn de quatre àrees d'actuació: l'edificació, la llar, l'àmbit de l'hàbitat i la planificació i la gestió del territori millorant l'espai social, tant urbà com rural. A més, Campus 5U busca impulsar i dinamitzar un procés de creixement intel·ligent, sostenible i integrador, basat en el coneixement, la innovació, la creativitat, l'eficiència dels recursos, l'ocupabilitat i la cohesió social i territorial.

Per a això, a més de col·laborar entre les quals hi ha, les universitats que integren el Campus Habitat 5U estrenyeran llaços amb l'entorn productiu, involucrant en el seu projecte comú a empreses, institucions i ciutats. Entre les quals hi ha, es troba la Xarxa d'Instituts Tecnològics (REDIT), així com destacats grups empresarials del sector relacionats amb l'hàbitat i el territori que s'han sumat a la iniciativa.

col.labora la Conselleria de Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana amb una subvenció de 31.999,98 € para el foment de valencià