El DOCV publica els canvis de consellers en el Govern valencià

Juan Carlos Moragues, Asunción Sánchez y Manuel Llombart
GENERALITAT/EUROPA PRESS
Actualizado: lunes, 10 diciembre 2012 10:55

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica este dilluns la remodelació del Govern valencià anunciada divendres passat pel president de la Generalitat, Alberto Fabra, que reduïx de deu a huit el nombre de conselleries.

El DOCV publica un decret signat pel cap del Consell pel que se cessen i nomenen consellers. En concret, ixen del Govern Lola Johnson (Cultura i Turisme); Jorge Cabré (Justícia i Benestar Social); Luis Rosado (Sanitat); Maritina Hernández (Agricultura). El Consell els agraïx els servicis prestats.

D'esta manera, el Consell estarà format pel vicepresident, portaveu i secretari, José Ciscar, qui assumix també la cartera d'Agricultura, Alimentació i Aigua; pel conseller d'Economia, Indústria, Ocupació i Turisme, Máximo Buch; el d'Hisenda i Administració Pública, Juan Carlos Moragues; la d'Educació, Cultura i Esport, María José Català; el de Sanitat, Manuel Llombart; la d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Isabel Bonig; la de Benestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, i de Governació i Justícia, Serafín Castellano.

COMPETÈNCIES DE CADA DEPARTAMENT

D'altra banda, el DOCV publica un altre decret d'Alberto Fabra, que de la mateixa manera que l'anterior entrarà en vigor este dimarts, en què s'especifiquen les matèries de cada departament de la Generalitat.

A la Presidència de la Generalitat se li assignen les competències en matèria d'assessorament al 'president' i impuls de l'acció interdepartamental del Consell i comunicació institucional de la Generalitat. Tindrà com òrgans superiors el gabinet del president i la Secretaria Autonòmica de Comunicació.

Per la seua banda, la Conselleria de presidència i d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que tindrà dos secretaries autonòmiques --presidència i Agricultura, Pesca Alimentació i Aigua-- s'encarregarà dels assumptes en matèria de secretariat del Consell, relacions amb les Corts, representació i defensa en judici i assessorament en dret de la Generalitat, relacions amb la Unió Europea, l'Estat i altres comunitats autònomes, administració local, promoció institucional, participació ciutadana i agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i recursos hídrics.

De la mateixa manera, Economia, Indústria, Turisme i Feina, amb tres secretaries autonòmiques, es dedicarà de les competències en matèria d'economia, foment de la feina i de l'economia social, formació professional ocupacional i contínua, intermediació al mercat laboral, indústria, energia, turisme, comerç interior i exterior, fires sectorials i activitats promocionals, artesania, consum i investigació i innovació tecnològica.

A la Conselleria d'Hisenda i Administració Públic, per part seua, se li assignen les competències en matèria d'hisenda, sector públic empresarial valencià, funció pública i tecnologies de la informació i comunicació de l'administració. Queda integrada per tres secretaries autonòmiques.

El departament d'Educació, Cultura i Esport se centrarà en les tasques d'educació, formació professional reglada, universitats i ciència, promoció i patrimoni cultural, política lingüística i esport, per al que tindrà dos secretàries autonòmiques, una d'Educació i Formació i una altra de Cultura i Esport.

La Conselleria de Sanitat s'encarregarà de tot allò relacionat amb la sanitat i la salut pública i, per això, disposarà, com a òrgan superior, de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut.

Per la seua banda, s'assignen a la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient les competències en matèria d'obres públiques, ordenació del territori i del litoral, habitatge i qualitat de l'edificació, transports, ports i aeroports, medi ambient, paisatge, i canvi climàtic. Té dos secretaries autonòmiques.

Pel que fa a la Conselleria de Benestar Social, amb dos secretaries autonomies, s'encarregarà de les polítiques de prestació social, servicis socials, dependència, discapacitats, família, menors, adopcions, joventut, dona, cooperació al desenvolupament i immigració.

PILOTA VALENCIANA QUEDA EN GOVERNACIÓ

Finalment, el departament de Governació i Justícia se centrarà en les competències en matèria d'interior, protecció civil, gestió de la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, prevenció, extinció d'incendis i gestió de les competències en matèria de situacions d'emergència, desenvolupament estatutari, consultes populars, bandes de música, pilota valenciana, justícia, col·legis professionals, fundacions, associacions, registres i notariat. Disposarà de la Secretaria Autonòmica de Governació i de la de Justícia.

col.labora la Conselleria de Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana amb una subvenció de 31.999,98 € para el foment de valencià