Subhastats per 1 milió d'euros 27 actius immobiliaris d'Urbanas de Levante

Actualizado: martes, 9 febrero 2016 14:13

VALÈNCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 actius immobiliaris d'Urbanas de Levante, propietat del Grup Juan Bautista Soler, han estat subhastats per un import total d'1 milió d'euros, en el marc del procés concursal declarat en l'empresa.

Els actius immobiliaris objecte de licitació, repartits a les províncies de València i Alacant, estan taxats en 1,16 milions d'euros i malgrat que l'administració esperava aconseguir la meitat d'esta xifra finalment es percebrà el 80%, que serà destinat íntegrament al pagament dels deutes dels creditors del concurs.

Les subhastes van rebre un total de 1.395 licitacions dels 460 participants registrats en el portal web. Els lots constaven de 16 terrenys i un local comercial a Alfafar, dos locals d'oficines a Alacant, quatre places de garatge al centre de València, tres a Alacant i un local comercial en Montcada.

Les places de garatge a la zona centre de València s'han subhastat pel doble del seu valor, formaven un sol lot i eren taxades en 60.000 euros.

La pràctica totalitat dels béns estan afectes a embargaments de l'Agència Tributària i al pagament de crèdits amb privilegi especial a favor de la Sareb, que quedaran lliures de càrregues i gravàmens després de la seua transmissió als millors postors.

Estes subhastes judicials corresponen a la segona fase de la liquidació del concurs de creditors d'Urbanas Levante i formen part els béns que no es van poder ser alienats mitjançant venda directa a falta d'ofertes.

Ja que els creditors privilegiats no van fer ús del seu dret d'adjudicació s'ha procedit a la venda per mitjà de subhasta pública en línia.

La segona tanda de subhastes del romanent immobiliari que resta per liquidar començarà pròximament i estarà composta per 5 milions d'euros en cinc places de garatge i quatre locals comercials en Montcada, huit solars a Cullera i un a Alfafar, així com un lot d'accions de l'empresa Natzaret i Desenvolupament, a titularitat de la concursada i valorades en 2 milions d'euros.

col.labora la Conselleria de Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana amb una subvenció de 31.999,98 € para el foment de valencià