El TSJCV avala la decisió del Consell de revertir al patrimoni de la Generalitat l'immoble que albergava la Borsa

Publicado: miércoles, 29 noviembre 2023 18:05

   VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha avalat la decisió adoptada al novembre del 2020 pel Consell de revertir al patrimoni de la Generalitat l'immoble que albergava la Borsa, al carrer Llibrers de València.

   Amb aquesta sentència, la sala desestima el recurs de la Societat Rectora de la Borsa de Valors de València SAU contra la resolució del Consell que el 2021 va desestimar el primer recurs contra la decisió, adoptada uns mesos abans, de denúncia del conveni i de revertir al patrimoni públic l'immoble en haver perdut la finalitat per la qual és va cedir el 1990.

   Els magistrats argumenten que la mercantil que realitzava els seues activitats en eixe local, l'ús del qual va ser cedit gratuïtament per l'Administració autonòmica en virtut d'un conveni de 30 de març del 1990, ja no és la demandant sinó una societat diferent a aquella amb la qual l'administració va contractar.

   L'entitat demandant va demanar la nul·litat dels actes recorreguts a el·legant que l'immoble seguia sent la seu de la Borsa i usant-se per a activitats de negociació no solament de contractació dels seus membres sinó amb els altres borses espanyoles i acusava l'administració de desviació de poder, vulneració dels principis pels quals ha de regir-li la seua actuació i, entre unes altres, d'inexistència de causa vàlida per a la resolució del contracte.

   La sala assenyala que la cessió de l'immoble és va justificar per raons d'utilitat pública i interés social i per a ser destinat a seu de la Borsa de València i que dos informes de la Generalitat, de l'Institut Valencià de Finances i de la Direcció general de Model Econòmic, demostraven que la demandant ja no realitzava les funcions i activitats que constiuían el seu objecte, com són els de la liquidació, compensión i registre dels operacions financeres de negociació de valors.

   A més, consta que la totalitat dels accions de la Borsa van ser adquirides l'any 2002 per la mercantil Borses i Mercats Espanyols Societat Holding de Mercats i Sistemes Financers SA i finalment, ja el 2020, pel grup Six Group AG, una dociedad diferent a aquella amb la qual l'administració va contractar

   "Aquesta substitució, mai consentida per l'Administració perquè l'entrega de l'immoble és va realitzar a una societat determinada amb una finalitat concreta, a qui de manera excepcional és va consentir la cessió d'instal·lacions en favor de la Fundació d'Estudis Borsaris i Financers i a Societat Rectora del mercat de Futurs i Opcions sobre Cítrics SA, impedeix que la Societat Rectora de la Borsa de Valors de València SAU puga seguir gestionant els seus servicis, la qual cosa és causa bastant i lícita per a la reversió", conclou el Tribunal.

col.labora la Conselleria de Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana amb una subvenció de 31.999,98 € para el foment de valencià