El 15% dels nens acollits a Balears i Catalunya havia sofert algun tipus de maltractament físic, segons un estudi

Publicado 11/10/2019 10:28:58CET

El 22% de nens en acolliment va tenir una situació de violència de gènere entre els progenitors

PALMA DE MALLORCA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 15 per cent dels nens acollits a Balears i Catalunya havia sofert algun tipus de maltractament físic o psicològic, el 23 per cent, si bé la causa més freqüent d'acolliment es deu a situacions de desemparament i negligència, el 93 per cent.

Així es desprèn d'un estudi presentat en el Parlament aquest divendres per l'entitat social Intress i que ha utilitzat una mostra de 930 acolliments en ambdues Comunitats. L'anàlisi ha estat liderat per les doctores Carme Montserrat i Núria Fonts-Peláez, de la Universitat de Girona i Barcelona, respectivament.

Segons ha informat Intress, en el treball s'ha estudiat l'efectivitat que tenen els acolliments com a mesura de protecció del nen, i s'analitzen oportunitats de millora.

Dels acolliments estudiats, el 64,5 per cent pertanyen a acolliments de família extensa --avis, oncles o germans, entre altres-- i el 35,5 per cent restant, de família aliena --sense cap vincle de parentiu--.

Pel que fa a la satisfacció dels nens, de manera general, els nens acollits en família extensa mostren un 94,5 per cent de satisfacció sobre el fet de viure amb els seus actuals acollidors, mentre que en els de família aliena la satisfacció és del 88 per cent.

Si es pregunta a les persones acollidores, aquestes expressen nivells de satisfacció alts també, la qual cosa significa una puntuació de 9,3 sobre 10 quan l'acolliment és en família aliena i un 8,3 quan és a família extensa.

EL 22% DELS ACOLLITS VA SOFRIR SITUACIONS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN ELS SEUS PROGENITORS

Pel que fa al perfil dels acollits, la mitjana d'edat dels nens al moment del seu acolliment és de 6,6 anys i el percentatge de nens està igualat tant en acolliment en família extensa com en família aliena.

El 20 per cent dels nens són fills únics, sense diferències per tipus d'acolliment. En relació als que tenen germans, és més freqüent (40 per cent) que aquests estiguin acollits junts en la seva família extensa.

Així mateix, si s'estudia el context, el 22 per cent del total de nens va tenir l'antecedent d'una situació de violència de gènere entre els progenitors, "element que s'afegeix a la complexitat que ja per si soles suposen aquestes situacions".

Des d'Intress han assenyalat que la majoria dels estudiats han estat acolliments permanents --amb previsió de no tornada però mantenint el contacte amb la família d'origen--. Al moment de tancar la investigació, el 62 per cent dels nens vivien amb una família d'acolliment.

En relació a l'edat mitjana de les persones acollidores en família extensa és més alta i la majoria no treballen (6 de cada 10), mentre que en família aliena són un 80 per cent les que sí estan actives al mercat laboral.

La investigació ha estat realitzada per ambdues doctores i per part d'Intress, ho ha liderat l'àrea d'Infància i Família amb els diversos serveis al territori, que operen per encàrrec de l'Administració pública.

En concret, s'ha entrevistat 84 nens d'entre 8 i 17 anys, i s'han estudiat les valoracions de 221 acollidors, la majoria (65 per cent) de família extensa.

Dins de les recomanacions de l'estudi, destaca que cal posar el focus en l'atenció en edat adolescent, estudiar i abordar les finalitzacions de l'acolliment i repensar aspectes de l'acompanyament, suport i intervenció que es duu a terme.

En aquest sentit, Intress ha impulsat una nova campanya, a partir d'octubre, per reforçar el missatge de l'acolliment familiar com una eina per a la protecció i benestar de la infància i de les persones adolescents, en aquest cas en l'àmbit català.

Contador