Actualizado 24/06/2008 20:47 CET

El Cofuc obre una convocatòria per impartir cursos de català per a adults

PALMA DE MALLORCA, 24 de juny (EUROPA PRESS)

El Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes (Cofuc) ha obert avui una convocatòria per formar part de la borsa de treball per impartir els cursos de català per a persones adultes que organitza el Servei d'Ensenyament i Dinamització Lingüística.

En un comunicat, la Conselleria d'Educació i Cultura va detallar que el termini per presentar les sol·licituds acaba el 30 de juny i que el procés de selecció dels aspirants es farà mitjançant el procediment de concurs de mèrits.

En un màxim de 15 dies hàbils, des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, la Comissió Tècnica de Valoració publicarà en el tauler d'anuncis del Consorci, així com en la pàgina web de la institució, la llista provisional de persones admeses i excloses del concurs.

Les bases que regulen aquesta convocatòria estan en la Resolució del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana, de 27 de juliol del 2006, publicada en el BOIB número 111, de 8 d'agost del 2006.