Actualizado 14/03/2008 20:04 CET

El Consell comença accions per demolir 15 obres il·legals de Mallorca

PALMA DE MALLORCA, 14 de març (EUROPA PRESS)

La Comissió Insular d'Urbanisme del Consell de Mallorca va aprovar avui per unanimitat de tots els grups polítics iniciar el procediment per demolició, en execució subsidiària, d'una sèrie de construccions que no complien la legislació vigent en matèria d'urbanisme. Es tracta en la majoria dels casos de l'ensorri total d'habitatges unifamiliars aïllades o d'ampliacions "molt clares".

En tots els casos, afirma el Consell en un comunicat, hi ha ordres de demolició fermes, que el particular no ha executat, de manera que la Comissió ha acordat iniciar un procediment que preveu un període d'al·legacions per fixar els fets i la redacció del projecte de demolició, que no deuria demorar-se més d'un any, d' acord amb la previsió.

En aquest termini, el Consell elaborarà els projectes de demolició i portarà a terme tots els tràmits preceptius fins a l'obtenció de la llicència municipal, quan contractarà l'execució i la direcció de l'enderroc. El Departament de Territori ha adoptat criteris tècnics i jurídics a l'hora de determinar les ordres de demolició.

EQUIPAMENT ESCOLAR A MANACOR

D'altra banda, la Comissió també ha aprovat per unanimitat una modificació puntual de planejament a Manacor, per destinar uns terrenys a equipament escolar, tal com demanava el mateix Ajuntament. Aquesta aprovació es produeix després que el consistori de Manacor hagi esmenat les deficiències tècniques que es van assenyalar en la ponència tècnica.