Actualizado 24/6/2008 19:19:10 +00:00 CET

La Conselleria d'Interior lliurament l'equipament de les platges de les Balears per a la temporada 2008

PALMA DE MALLORCA, 24 de juny (EUROPA PRESS)

La Conselleria d'Interior va lliurar avui als ajuntaments un total d'onze noves unitats de vigilància i auxili així com set embarcacions pneumàtiques per al servei de rescat i trasllat de ferits i una embarcació pneumàtica.

Així, les noves unitats de vigilància són un nou disseny de caseta d'auxili híbrida que té incorporada la torre de vigilància, de manera que es millora l'operativitat i s'estalvia espai, concentrant dos dels recursos bàsics del servei de platges en un mateix lloc.

Així, la consellera d'Interior, María de los Ángeles Leciñena, acompanyada per la directora general d'Emergències, Cristina Ferrer, va presentar avui a la platja de Sant Elm, a Andratx, l'equipament de les platges de les Balears per a la temporada 2008.

Alhora, respecte a les torres de vigilància, la Conselleria instal·larà aquesta temporada un total de 22 d'aquests elements a les platges de tota la Comunitat Autònoma.

Finalment, posa a l'abast dels municipis sis lliteres per al trasllat de ferits, dues piragües i una PDA. Dues platges, a més, seran senyalitzades amb els cartells estàndard que la Conselleria va dissenyar en el seu moment amb l'objectiu d'informar de les característiques d'aquests llocs.

Amb aquestes aportacions les platges de les Balears compten ja amb 28 llocs de socors, 91 torres de vigilància, 259 cartells informatius, 186 planxes de rescat, 160 PDAs, 125 anemòmetres, 77 desfibril·ladors, 22 embarcacions, 22 motos aquàtiques, 28 lliteres i dues piragües.

Pel que fa a la inversió realitzada, la Conselleria d'Interior, a través de la Direcció General d'Emergències, inverteix en la campanya de platges d'aquest any 596.800 euros, dels quals 394.186 corresponen a l'equipament de les platges de Mallorca, 139.678 a les de Menorca, 47.936 a les d'Eivissa i 15.000 a les de Formentera.

Així, en inversió en unitats de socors ha invertit 205.000 euros, en embarcacions 205.000 euros, en torres de vigilància 165.000 euros, en motos aquàtiques 12.000 euros, en lliteres 10.200 euros i en piragües 3.000 euros

La dotació que es reparteix aquest any complementa la que es va distribuir l'any passat i pretén també millorar l'equipament de les platges que han canviat la seva catalogació cap als nivells de risc mitjà o alt. Fa falta recordar que en el conjunt de l'arxipèlag hi ha 228 platges de risc sota, 85 de risc mitjà i 42 de risc alt.

Respecte a les platges de risc sota, 136 corresponen a Mallorca, 33 a Menorca, 41 a Eivissa i 18 a Formentera. Les platges de risc mitjà es distribueixen de la següent manera: 37 a Mallorca, 22 a Menorca, 23 a Eivissa i tres a Formentera. Finalment, hi ha 35 platges de risc alt a Mallorca, una a Menorca, cinc a Eivissa i una a Formentera.

Segons la catalogació del Decret 2/2005, el nivell de risc es determina en funció d'aspectes que han de veure amb la freqüentació de les platges, motiu pel qual les zones de bany amb més usuaris són les que tenen un risc potencial més elevat que es produeixi un incident i, per tant, són les més dotades d'equipament.

Amb l'objectiu de compensar aquesta situació a les platges que es troben en zones protegides, però que tenen un alt interès turístic, la Conselleria d'Interior ha posat en marxa aquest any una experiència pilot de rescat per mitjà d'unitats dinàmiques marítimes a les platges d'Artà (Mallorca).