Educació i Ajuntament de Santanyí signen un conveni de col·laboració per a millorar les infraestructures educatives

Educación y Ayuntamiento de Santanyí firman un convenio de colaboración para mejorar las infraestructuras educativas
CAIB
Publicado 9/5/2019 19:02:45CET

PALMA DE MALLORCA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, i l'alcalde de Santanyí, Llorenç Galmés, han signat aquest dijous un conveni de col·laboració per al finançament i l'execució de les obres de millora de les infraestructures educatives al municipi.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, el conveni, estableix, entre altres qüestions, que l'ajuntament serà l'encarregat de licitar les obres, amb el finançament final de la Conselleria competent en matèria d'Educació.

El conveni, a més, preveu la quantitat màxima de les aportacions que s'han de fer i la periodicitat amb que aquestes aportacions s'han de satisfer a les entitats locals que els signin.

El conveni suposarà obres en el CEIP Blai Bonet, en el CEIP Mare de Déu de Consolació, en el CEIP Sant Domingo d'És Llombards i en el CEIP Santa Maria del Mar de Cala d'Or.

En els dos últims casos es tracta d'actuacions de revisió i millora de la coberta existent per a solucionar problemes de goteres.

El CEIP Blai Bonet està situat a un edifici històric i sofreix des de fa temps la falta d'espais per a augmentar alumnat, agreujat per la dificultat d'ampliació del propi edifici ja que és un ben catalogat.

Actualment, al pati es troben situades cinc aules modulars, mentre que l'aula de música i el menjador es troben situats en unes dependències cedides per l'Ajuntament.

L'ampliació prevista inclou tots els espais necessaris amb la finalitat de convertir el centro en un CEIP de doble línia (6+12 unitats).

Tota l'etapa d'Educació infantil, la biblioteca i els serveis administratius quedaran a l'edifici existent, s'eliminaran les aules modulars i es recuperaran els espais d'usos comuns.

El nou edifici es construirà a un solar confrontat amb l'edifici actual amb els següents espais destinats a l'etapa d'Educació primària: 12 aules d'Educació primària, una aula de plàstica, una aula de música, quatre aules de suport, una aula d'informàtica, un magatzem i nuclis de banys.

ALTRES COL·LEGIS

Quant al CEIP Mare de Déu de Consolació, es tracta d'un antic centre unitari, actualment configurat per diversos edificis independents que s'han incorporat a mesura que creixia la demanda d'espai.

Això ha suposat que dins d'una mateixa etapa segons les matèries han d'anar canviant d'edifici anant d'un a l'altre sense cap pas cobert.

L'ampliació inclou tots els espais per a convertir el centre en un CEIP de línia completa (3+9 unitats) a més d'una aula per a la escoleta municipal, el cost de la construcció de la qual estarà a càrrec de l'ajuntament.

En total hi haurà tres aules d'Educació infantil, una aula polivalent, un magatzem, porxo per a unir les diferents edificacions, una aula de escoleta municipal i zona de banys.

Contador