Méndez Romeu insta a Encarna Otero a que presente a súa dimisión ou renuncie formalmente a "beneficios persoais"