Consell.- El Govern dóna llum verda al traspàs de les iniciatives sobre política de gènere als Consells


Actualizado 29/12/2009 18:50:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern va acordar avui donar llum verda al traspàs de les funcions sobre política de gènere als Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, de manera que aquestes institucions s'encarregaran de les tasques d'informació, assessorament i atenció sobre els drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb la seva vida laboral, social, personal i familiar.

Així ho va exposar la portaveu del Govern, Joana Barceló, qui ha explicat que actualment aquestes tasques es porten a terme des del Centre d'Informació de la Dona ubicat en Institut Balear de la Dona i també des dels serveis comarcals ubicats a Mallorca. I en el cas de Menorca i Eivissa a través de centres que es gestionen mitjançant conveni amb els Consells.

Alhora, ha dit, amb aquesta iniciativa es pretén que les corporacions supramunicipals, en els seus respectius àmbits territorials, dissenyin i executin campanyes de sensibilització encaminades a avançar en la igualtat de gènere, i que estableixin les seves pròpies polítiques de foment per donar suport a l'associacionisme, la participació sociocultural de les dones i la consecució efectiva de la igualtat d 'oportunitats entre dones i homes.

En relació amb els drets de les dones en situació de violència de gènere, els Consells hauran de desenvolupar les accions necessàries per prevenir, detectar i identificar les situacions de risc o l'existència d'aquest fenomen.

També hauran de fer les actuacions informatives i les estratègies de sensibilització cap a la prevenció i l'eliminació de la violència masclista; alhora hauran de crear, programar, prestar i gestionar recursos i serveis que facilitin l'acollida i l'atenció integral a les dones que estan o han estat sotmeses a situacions de violència de gènere.