Les vendes del comerç minorista es redueixen un 5,3% el novembre a Balears, caiguda superior a la mitjana nacional


Actualizado 29/12/2009 13:48:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 des.. (EUROPA PRESS)

Les vendes del comerç al detall han registrat una caiguda interanual del 5,3% en termes constants durant el mes de novembre a Balears, segons ha informat avui l'Institut Nacional d'Estadística (INE), fet que suposa una reducció superior a l'experimentada en el conjunt del país, que ha estat del 4,3 %.

Alhora, les vendes sense incloure les estacions de servei es van reduir un 5,5 % en taxa interanual a les Illes, per sobre de la caiguda del 3,8 % experimentada a nivell nacional.

Pel que fa a l'ocupació en el sector minorista, l'ocupació s'ha reduït un 3,6 % a Balears, una caiguda semblant al 3,5 % de la taxa nacional, segons ha informat l'INE.

A nivell estatal, les vendes del comerç al detall han registrat una caiguda interanual del 4,3% en termes constants durant el mes de novembre, mentre que l'ocupació en el sector del comerç minorista va temperar el seu descens interanual el novembre i ha reculat un 3,5%, respecte del -3,9% en octubre i al -4,2% de setembre. Es tracta de la setzena caiguda consecutiva que experimenta l'ocupació en el comerç minorista.

En el desglossament de les vendes per tipus de productes mostra descensos del 2,4% en els productes d'alimentació i del 4,7% en els no alimentaris. Entre aquests últims, destaca el descens interanual del 10,7% que registren les vendes al detall de l'equip de la llar, seguit de la d'equip personal (-4,3%) i altres béns (-1,5%).

Les vendes a les estacions de servei, descomptant l'efecte preus, han registrat el novembre un descens del 13,6% respecte al mateix mes del 2008.

La descomposició de l'índex general del sector minorista segons les diferents formes de distribució comercial va mostrar el novembre una disminució en totes les fórmules comercials, tot i que les grans cadenes han registrat un menor descens (-0,3%).

Així, les grans superfícies han estat les que van presentar el descens més important (-7,6%), seguit de les empreses unilocalitzades (-4,1%) i les petites cadenes (-2,8%).

CAUEN LES VENDES EN LES GRANS SUPERFÍCIES.

L'índex general de grans superfícies, que reflecteix el comportament de les vendes en locals amb una superfície més gran de 2.500 metres quadrats, ha registrat un descens interanual del 7,6% en termes constants.

Aquest retrocés de les vendes de les grans superfícies ha estat més acusat en els productes d'alimentació (-10,9%) que en els no alimentaris (-5,8%).

Les vendes del comerç minorista van disminuir en octubre en totes les comunitats autònomes, excepte a Extremadura, on van créixer un 0,4%. Els majors descensos s'han produït a Comunitat Valenciana (-8,1%) i Múrcia (-7,3%).

L'OCUPACIÓ ES REDUEIX UN 3,5% AL NOVEMBRE .

Pel seu costat, l'ocupació en el sector del comerç minorista, tant assalariat com no assalariat, ha registrat en octubre una taxa de variació interanual per a la totalitat del sector del -3,5%.

Totes les maneres de distribució van retallar llocs de treball durant el mes de novembre, en especial en les grans superfícies (-7,6%), seguides de les petites cadenes (-4,5%), grans cadenes (-3,1%) i empreses unilocalitzades (-2,4%). A les estacions de servei l'ocupació ha baixat un 1,8% respecte a novembre del 2008.

Per comunitats autònomes, l'ocupació en el comerç minorista va presentar també un descens generalitzat, tant si s'inclou l'ocupació de les estacions de servei com si no es comptabilitza. Les majors disminucions de l'ocupació en el comerç minorista es van donar a Múrcia (-7,4%), Canàries (-5,7%) i Aragó (-5,5%).