Actualizado 12/06/2007 16:52 CET

As empresas galegas son as sextas que máis invisten en I+D, aínda que só destinan o 4,98% do total de gasto

SANTIAGO DE COMPOSTEla, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Galicia sitúase como a sexta comunidade autónoma cun maior investimento en innovación tecnolóxica, capítulo no que se investiron 679.192.000 euros no ano 2005, pero as empresas galegas aínda só destinan o 4,98% do total de gastos á I+D, lonxe de porcentaxes como o de Madrid, co 27,9%, ou Cataluña, co 25,6%.

Segundo a enquisa sobre Innovación Tecnolóxica nas Empresas 2005, elaborada polo Instituto Nacional de Estadística (INE), Galicia conta con 2.189 empresas innovadoras, o que supón o 23,65% das entidades empresariais que operan na comunidade e no ano ao que se refire o estudio acadou o 19% da cifra de negocios en produtos novos e mellorados.

Por diante de Galicia situáronse, ademais de Madrid e Cataluña, as empresas vascas, que destinaron o 9,9% dos seus gastos a innovación, seguidas das andaluzas, co 6,78% e as valencianas, co 6,28%. No outro extremo sitúanse as comunidades de Cantabria, onde os gastos en innovación só supuxeron o 0,48%; Extremadura, co 0,49%; e La Rioja, co 0,57%.

As empresas de maior envergadura son as que máis invisten en innovación tecnolóxica, de forma que as entidades que dispoñen de máis de 250 empregados destinaron máis de 476 millóns de euros a I+D en 2005, mentres que as de menor equipo concentraron unha inversión de 202 millóns de euros.

NACIONAL

No ámbito nacional, o gasto en innovación acadou en 2005 o 1,7% da cifra de negocios das empresas con actividades para a innovación, de forma que se rexistrou un crecemento do 9,2% e se alcanzaron os 13.636 millóns de euros.

As entidades de fabricación de vehículos a motor representaron a maior porcentaxe do total do gasto en innovación, cun 12,4%, seguidas polas empresas químicas, incluídas as farmacéuticas, cun 9,7%. Pola súa banda, o sector servizos significou o 40,8% do total do gasto en innovación.