La Airef veu factible el compliment de l'objectiu de dèficit a Balears en 2019

El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, en el curso de la Apie
EUROPA PRESS - Archivo
Publicado 5/4/2019 13:54:28CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) veu "factible" el compliment de l'objectiu d'estabilitat del 0,1% del Producte Interior Brut (PIB) per part de Balears per a 2019, segons el seu informe sobre pressupostos inicials de les administracions públiques en 2019.

Amb tot, l'informe de la Airef accentua les probabilitats de Balears d'incomplir la regla de despesa en 2019, ja que la Comunitat passa de risc baix a moderat.

En el conjunt d'Espanya, Airef preveu que el dèficit públic tancament aquest exercici en el 2,1% del PIB, vuit dècimes per sobre de l'objectiu oficial, però una dècima menys del que estimava en cas que s'hagués aprovat el projecte pressupostari i gràcies en part al tancament de 2018.

La millora de la seva previsió d'una dècima es deu a la Seguretat Social i explica que la no aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2019 ha suposat que no es posin en marxa una part rellevant de les mesures contingudes en el pla pressupostari i en el projecte de pressupostos, amb un efecte net positiu sobre el dèficit.

No obstant això, matisa que les mesures d'ingressos dels fons de la Seguretat Social, la revaloració de les pensions (aquest any pugen un 1,7% les mitjanes) i la pujada del salari dels empleats públics ja havien entrat en vigor abans de la presentació del projecte de PGE.

Així mateix, assenyala que les mesures de despesa aprovades via reial decret llei pel Govern en els primers mesos, quantificades en el pla pressupostari i incloses en el projecte de PGE, comporten un import de 1.633 milions, si bé no han suposat una "sorpresa" i no han variat la previsió de dèficit, ja que estaven previstes en l'escenari de gener, han indicat fonts de l'organisme.

La AIReF ja havia reduït en 200 milions l'impacte d'aquestes mesures en 2019, ja que la seva entrada en vigor s'havia retardat fins al segon trimestre de l'any d'acord amb el calendari de tramitació del pressupost.

Després de l'aprovació dels decrets, l'import final estimat per la Airef de les mesures dels 'divendres socials' aconsegueix els 920 milions al no haver-se desenvolupat la mesura de millora de la dependència que, per import de 515 milions, s'incloïa en el projecte de PGE.

A més, l'informe xifra en 920 milions la despesa de les mesures aprovades via reial decret llei en els anomenats 'divendres socials'. Aquesta quantitat, mancant sumar el cost de les noves mesures que s'aprovin, es deriven de l'aprovació del pagament de les cotitzacions als cuidadors (315 milions), la recuperació del subsidi per a majors de 52 anys (242 milions), l'augment del permís de paternitat a 8 setmanes (225 milions) i l'ingrés mínim vital (138 milions).

A aquests 920 milions es suma el cost de 588 milions de la revaloració aprovada de les pensions a l'IPC, la pujada de les mínimes i les no contributives al 3%, amb el que les mesures de despeses finalment aprovades aconsegueixen els 1.508 milions d'euros.

Per tant, amb la pròrroga pressupostària les despeses seran uns 3.700 milions inferiors al que es preveu per la Airef al gener del cost total de les mesures de despeses dels PGE (5.250 milions), i l'efecte net de la no aprovació de les mesures seria lleugerament positiu (menors ingressos compensats per menors despeses).

Un altre factor que ha contribuït a rebaixar l'estimació de dèficit ha estat la incorporació de les dades publicades de tancament de 2018, amb un dèficit del 2,6% del PIB, un dècima inferior a la prevista per la Airef, a causa del millor comportament de les cotitzacions socials i dels ingressos provinents dels fons estructurals europeus.

Igualment, assenyala que les operacions no recurrents han tingut un impacte en el dèficit de 2018 del 0,5%, amb uns 5.940 milions (2.357 milions de les autopistes de peatge) i calcula un efecte per a aquest any del 0,2% (3.000 milions).

Pel costat dels ingressos, la Airef va estimar al gener un impacte de recaptació impositiva de 23.000 milions que finalment no s'han aprovat, però si han entrat en vigor les mesures d'ingrés s que afecten la Seguretat social, per import de 2.320 milions. Entre altres, l'alça del 7% de les bases màximes de cotització (850 milions) o les bases mínimes del règim general (600 milions).

ESTAT I SEGURETAT SOCIAL INCOMPLEIXEN

Per subsectors, la institució preveu que l'Administració Central registri un dèficit de l'1% del PIB, amb una lleugera millora respecte a l'informe de gener en concentrar els efectes de la no aprovació dels PGE, però manté com "molt improbable" la consecució de l'objectiu del 0,3% fixat.

La no aprovació dels PGE ha afectat especialment l'Estat al no aprovar-se les mesures impositives, amb el que estima una alça del 4,3%, enfront del 6,1% del projecte de PGE, si bé el 'no' als nous comptes recudirá al seu torn el creixement de la despesa en aquest subsector del 4,1% al 1,4%.

Fonts de l'Autoritat Fiscal han assenyalat que de no produir-se els canvis en el SII de l'IVA, el dèficit de l'Estat es reduiria en dues dècimes del PIB, encara que l'objectiu continuaria sent improbable. La despesa computable es redueix un 1,2% respecte al tancament de 2018, complint per tant la regla de despesa.

Respecte a la Seguretat Social, millora una dècima les seves previsions, passant d'un dèficit del 1,5% al 1,4% del PIB, però continua resultant "molt improbable" el compliment de la meta de dèficit del 0,9%.

La lleugera millora es deu a les dades de tancament de 2018 més favorables de l'esperat, i per a aquest any es pronostica una alça dels recursos superior al 6% pel dinamisme de les cotitzacions, en tant que la despesa augmentarà un 5,7%, impulsat per la revaloració de les pensions i les noves mesures aprovades en els 'divendres socials'.

CC.AA. I AJUNTAMENTS

Per part seva, per a les comunitats autònomes la Airef considera "factible", amb major folgança que al gener, el compliment de l'objectiu d'estabilitat d'un dèficit del 0,1% del PIB, i manté el seu escenari central en un 0,2%.

Manté el risc moderat d'incompliment de la regla de despesa. Segons la Airef, el còmput del SII de l'IVA en 2017 perjudicarà la liquidació del finançament de les CC.AA. en aquest exercici, que es realitza aquest any, encara que confia que "de l'una o l'altra forma es restableixi l'equilibri", a pesar que la iniciativa del Govern de modificar el còmput ha quedat aparcada ara com ara.

Els càlculs provisionals de la Airef apunten al fet que compliran l'objectiu del 0,1% les comunitats d'Andalusia, Astúries, Illes Balears, Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya, Galícia, Madrid, Navarra, País Basc i La Rioja, mentre que veu "improbable" que el compleixin Aragó, Castella-la Manxa i Extremadura, i "molt improbable" el compliment a Múrcia i Comunitat Valenciana.

Quant a les corporacions locals, considera "molt probable" que el subsector compleixi l'objectiu d'equilibri, veient "factible" un superàvit d'entorn del 0,5% del PIB, lleugerament inferior al de 2018. Des de l'organisme adverteixen que els dipòsits acumulats (27.000 milions) pels ajuntaments són superiors al deute brut (26.000 milions).

Contador