Aproven el decret d'avaluació i certificació de coneixements de la llengua catalana

Consell.- Aproven el decret d'avaluació i certificació de coneixements de
EUROPA PRESS
Publicado 15/3/2019 12:46:57CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha anunciat aquest divendres l'aprovació del Decret d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana, que té com a objectiu "adaptar la normativa vigent a l'estructura actual de l'administració" i "actualitzar els continguts de cada nivell".

"Amb l'aprovació d'aquesta norma torna a la Direcció General de Política Lingüística la competència de convocar, organitzar i gestionar les proves de coneixements de llengua catalana que el Decret 1/2014, de 10 de gener, que ara es deroga, atorgava a l'Institut d'Estudis Balears", ha explicat en roda de premsa.

D'aquesta manera, ha assenyalat que, en coherència amb l'estructura actual de l'administració, la Direcció General de Política Lingüística torna a ser l'òrgan encarregat d'organitzar les proves i expedir els certificats, amb tot el que això implica.

En segon lloc, el nou Decret d'avaluació i certificació incorpora canvis, com la modificació de la composició de la Comissió Tècnica d'Avaluació de Coneixements de Català, a la qual s'atribueix una funció nova, que és la d'emetre informes sobre les sol·licituds d'homologació dels estudis de llengua catalana de l'ESO i de Batxillerat.

També se simplifica la denominació dels certificats oficials de coneixements generals, que a partir d'ara es diran "certificats de coneixements generals dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2", d'acord amb els nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Així mateix, als annexos del Decret se simplifica la descripció dels coneixements socioculturals i sociolingüístics, es redistribueixen els documents d'expressió escrita i la interacció corresponent a cada certificat i es modifiquen els criteris de valoració de cada prova.

D'aquesta manera, s'unifica la comprensió oral i l'escrita en una sola àrea i per superar la prova ja no és necessari tenir 50 punts de 100, sinó que s'estableix un mínim del 60 per cent per superar cada àrea.

El Decret entrarà en vigor l'endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de Balears, però en la pràctica no s'aplicarà fins que no es convoquin les proves de gener de 2020.

Contador

Para leer más