Actualizado 08/09/2008 20:19 CET

El Consell aprova per unanimitat la creació del Consell de la Dona i el reglament del de Persones Grans

PALMA DE MALLORCA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ple del Consell de Mallorca va aprovar avui per unanimitat la creació del Consell de la Dona i el reglament del Consell de Persones Grans, dos òrgans de consulta que pretenen fomentar la participació de diferents col·lectius relacionats amb l'àmbit tant de la igualtat com el dels ancians.

En concret, el Consell de la Dona, adscrit al Departament de Joventut i Igualtat, tindrà representants de totes les institucions i associacions de dones i feministes de l'illa que defensen la igualtat de drets de les dones i que neix amb la voluntat de convertir-se en un òrgan de participació per impulsar la igualtat d'oportunitats de dones i homes en els diferents àmbits de la vida.

El primer Consell de la Dona de Mallorca s'ha creat amb el propòsit de convertir-lo en una eina activa de participació i assessorament en matèria d'igualtat. Segons la Institució insular, s'ha creat en conformitat amb les competències pròpies en matèria de polítiques de gènere del Consell, reconegudes en el nou Estatut d'Autonomia de les Balears.

Alhora, també el ple del Consell ha donat llum verda al reglament intern del Consell de Persones Grans de Mallorca impulsat pel departament d'Esports i Promoció Sociocultural. Aquest òrgan participatiu i consultiu, que funcionarà a través de diverses comissions de treball, té com a objectiu fonamental promoure iniciatives a favor de la participació de les persones grans en diferents àmbits de caràcter social, polític, econòmic i cultural, entre d'altres.

Aprovat el reglament i estudiades les al·legacions presentades, el Consell de Persones Grans es constituirà de manera definitiva a final de setembre en un acte que se celebrarà a la seu de la institució insular.

Entre les tasques assignades a aquest òrgan, es troben les de promoure activitats en les quals participin les persones grans, fomentar i reglamentar l'associacionisme i assessorar i canalitzar iniciatives en benefici de la tercera edat. El Consell estarà compost per un representant de cadascuna de les federacions de persones grans existents a Mallorca, així com d' un membre de les associacions de cadascun un dels cinc districtes en els quals es configura el mapa municipal de Palma a més de les set comarques de l'illa.