Consell.- Simplifiquen el règim jurídic de garanties i dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Comunitat

Publicado 7/3/2019 14:55:13CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres un decret que actualitza i simplifica el règim jurídic de les garanties i els dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Comunitat, que estableix el procediment de constitució i devolució de fiances davant la Tresoreria general de Balears.

Segons ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa, aquesta normativa "actualitza i simplifica" la regulació a partir de "les manques i necessitats" detectades des del decret autonòmic fins ara vigent, que és de 1989, i la nova Llei estatal de contractes del sector públic, de 2017.

Des del Govern asseguren que el temps transcorregut des de 1989 i l'experiència adquirida en aquesta matèria han fet paleses "manques i possibilitats de millora" que han recomanat l'elaboració d'una nova norma.

L'aprovació d'aquest decret determina un nou marc normatiu que permet, en primer lloc, disposar d'una regulació uniformadora de les garanties que es poden dipositar.

En segon lloc, permet modernitzar el Servei de Dipositaria de la Comunitat Autònoma per poder gestionar les garanties d'una manera eficaç i conforme a la realitat actual.

D'acord amb el Consell Consultiu, el Consell de Govern ha aprovat aquest decret, que entrarà en vigor en el termini d'un mes des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de Balears (BOIB).

Contador

Para leer más