La dieta mediterrània dissuadeix de l'excés de menjar

L'oli d'oliva
PIXABAY/CONDESIGN - Archivo
Publicado 28/4/2019 10:13:00CET

   MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

    Una nova investigació ha proporcionat la primera evidència experimental que la dieta mediterrània protegeix contra l'augment en el consum de calories, l'obesitat i la prediabetis en comparació d'una dieta occidental.

   Científics de l'Escola de Medicina Wake Forest, en Winston-Salem (Estats Units) han descobert que els primats no humans amb una dieta mediterrània van optar per no menjar tot el menjar disponible i van mantenir un pes normal. "En comparació, els animals amb una dieta occidental van menjar molt més del que necessitaven i van augmentar de pes", explica la investigadora principal de l'estudi, Carol A. Shively, professora de patologia a l'Escola de Medicina Wake Forest.

   Aquesta investigació, publicat en la revista 'Obesity', és el primer assaig preclínic per mesurar els efectes del consum a llarg termini d'una dieta occidental enfront de la mediterrània en malalties relacionades amb l'obesitat en condicions experimentals controlades, explica Shively.

   La investigació anterior sobre els efectes del tipus de dieta en la ingesta calòrica es va basar en gran manera en estudis de població humana que es van basar en la ingesta d'aliments autoinformada, que sovint no és confiable, o estudis de rosegadors amb dietes de tipus no humà.

   L'estudi de l'Escola de Medicina Wake Forest va ser un assaig de prevenció de 38 mesos (equivalent a uns 9 anys per als humans). Les dietes van ser formulades per reflectir amb fidelitat les dietes humanes amb proteïnes i grasses derivades en gran part de fonts animals en la dieta occidental i principalment de fonts vegetals en la dieta mediterrània. No obstant això, les dues dietes contenien proporcions comparables de greix, proteïnes i carbohidrats.

   Va haver-hi 38 dones de mitjana edat en l'estudi que es van assignar a l'atzar a la dieta mediterrània o occidental. A tots dos grups se'ls va assignar el pes de referència i el greix corporal i se'ls va permetre menjar tot el que van voler durant l'estudi. "El que trobem va ser que el grup de la dieta mediterrània en realitat menjava menys calories, tenia menys pes corporal i menys grassa corporal que els de la dieta occidental", revela Shively.

   La dieta mediterrània també protegeix contra el fetge gras no alcohòlic, que pot causar cirrosis hepàtica i càncer de fetge, i requerir un trasplantament. L'obesitat és una de les seves principals causes. Per 2030, s'espera que un terç dels adults nord-americans tinguin la malaltia, i és la raó de més ràpid creixement per als trasplantaments de fetge en adults joves als Estats Units.

   "La composició de la dieta és un contribuent d'importància crítica per a la salut pública i, desafortunadament, les persones amb major risc d'obesitat i malalties cròniques relacionades amb aquest problema també tenen les dietes de pitjor qualitat", alerta la investigadora.

   "La dieta occidental va ser desenvolupada i promoguda per companyies que volen que mengem el seu menjar, per la qual cosa la fan molt apetible i la consumim a l'excés. Menjar una dieta mediterrània ha de permetre que les persones gaudeixin del seu menjar i no mengin a l'excés -- conclou--. Esperem que les nostres troballes estimulin a les persones a menjar aliments més saludables que també siguin agradables i que millorin la salut humana".

   El estudio de la Escuela de Medicina Wake Forest fue un ensayo de prevención de 38 meses (equivalente a unos 9 años para los humanos). Las dietas fueron formuladas para reflejar con fidelidad las dietas humanas con proteínas y grasas derivadas en gran parte de fuentes animales en la dieta occidental y principalmente de fuentes vegetales en la dieta mediterránea. Sin embargo, las dos dietas contenían proporciones comparables de grasa, proteínas y carbohidratos.

   Hubo 38 mujeres de mediana edad en el estudio que se asignaron al azar a la dieta mediterránea u occidental. A ambos grupos se les asignó el peso de referencia y la grasa corporal y se les permitió comer todo lo que quisieron durante el estudio. "Lo que encontramos fue que el grupo de la dieta mediterránea en realidad comía menos calorías, tenía menos peso corporal y menos grasa corporal que los de la dieta occidental", revela Shively.

   La dieta mediterránea también protege contra el hígado graso no alcohólico, que puede causar cirrosis hepática y cáncer de hígado, y requerir un trasplante. La obesidad es una de sus principales causas. Para 2030, se espera que un tercio de los adultos norteamericanos tengan la enfermedad, y es la razón de más rápido crecimiento para los trasplantes de hígado en adultos jóvenes en los Estados Unidos.

   "La composición de la dieta es un contribuyente de importancia crítica para la salud pública y, desafortunadamente, las personas con mayor riesgo de obesidad y enfermedades crónicas relacionadas con este problema también tienen las dietas de peor calidad", alerta la investigadora.

   "La dieta occidental fue desarrollada y promovida por compañías que quieren que comamos su comida, por lo que la hacen muy apetecible y la consumimos en exceso. Comer una dieta mediterránea debe permitir que las personas disfruten de su comida y no coman en exceso -- concluye--. Esperamos que nuestros hallazgos estimulen a las personas a comer alimentos más saludables que también sean agradables y que mejoren la salud humana".

Contador