Publicado 05/04/2019 16:46CET

El Govern central aprova noves normes per compatibilitzar les activitats pesqueres i el turisme marí

Pes.-El Govern donar ajudes de fins el 75.000 euros a joves pescadors i para
CEDIDA - Archivo

   Ser necessari comptar amb títol habilitant per a l'accés a l'activitat de pesca-turisme

   MADRID, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

   El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, un reial decret pel qual s'estableixen les condicions de complementarietat i compatibilitat de les activitats pesqueres i el turisme marí, amb l'objectiu de regular el desenvolupament d'aquestes activitats de conformitat amb l'adequada seguretat i habitabilitat a aquelles persones que desitgin contemplar, a bord de bucs pesquers, el desenvolupament habitual dels treballs pesquers.

   Per a l'exercici de l'activitat, el buc haur d'estar donat d'alta en el Registre General de la Flota Pesquera d'aquest Ministeri i comptar amb el previ informe favorable del Ministeri de Foment, relatiu a les condicions de seguretat marítima, de la navegació, de la vida humana en el mar i de la prevenció de la contaminació, i disposar del segur de responsabilitat civil en vigor o una altra garantia financera equivalent.

   Obtingut l'informe favorable de la Capitania Marítima, i quan així estigui previst en la normativa de la comunitat autnoma on radiqui el port base del buc pesquer, ser necessari comptar amb títol que habilita per a l'accés a l'activitat de pesca-turisme.

BINOMI PESCA-TURISME

   La realització de l'activitat de pesca-turisme ser compatible amb l'activitat pesquera per la qual el buc estigui autoritzat, duent-se a terme d'acord amb les condicions establertes en la normativa aplicable pel que fa a les poques, horaris, límits de captures, arts de pesca, vedes, zones autoritzades i qualsevol altra condició, incloent-hi les titulacions necessries per al seu exercici.

   Les comunitats autnomes determinaran les quantitats i els imports mxims dels productes adquirits en aquesta modalitat, quedant prohibida la venda de molluscs bivalves, equinoderms, tunicats i gasterpodes marins vius. Els turistes embarcats a bord d'un buc pesquer no podran exercir l'activitat pesquera.

   Correspon a les administracions pesqueres competents el seguiment i control de l'activitat de pesca-turisme i al Ministeri de Foment, en l'mbit de les seves competncies, el seguiment i control de les condicions de seguretat i habitabilitat per desenvolupar la pesca-turisme.

   El reial decret aprovat avui dóna resposta a una demanda del sector, emmarcada dins dels objectius de la Política Pesquera Comuna, i garanteix la contribució de les activitats de la pesca i aqüicultura a la "sostenibilitat mediambiental, econmica i social a llarg termini".

   Per a aix, introdueix mesures de diversificació que lliguen la població al territori, aportant una millora en les seves rendes i servint també per a la promoció i la valorització del seu treball, assenyala el Ministeri.

Para leer más