El Govern renova el procediment per a la selecció de personal temporal al servei de l'Administració balear

Prova de coneixements de les oposicions a Policia Local en cinc municipis
CAIB - Archivo
Publicado 11/1/2019 13:54:49CET

   PALMA DE MALLORCA, 11 Gen. (EUROPA PRESS) -

   Un total de 1.091 persones sol·licitants han estat convocades aquest dissabte per a la realització d'una prova selectiva que permetrà l'accés al borsí per a la cobertura de llocs de treball del Cos Superior de Serveis Generals de la funció pública de la Comunitat Autònoma de Balears.

   Segons ha informat la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques en un comunicat, els aspirants han d'acreditar ser titulats superiors i la prova a la qual se sotmeten consta de 50 preguntes de tipus test, amb quatre possibilitats de resposta, de les quals solament una és la correcta, segons ha previst l'Escola d'Administració Pública de Balears (EBAP).

   Aquest procediment per a la formació d'un borsí de personal pel Cos Superior permetrà ala Comunitat renovar el borsí anterior en aquesta categoria laboral, que ja havia quedat esgotat.

   La modificació recent del Decret 30/2009 que regula el procediment per a la selecció del personal funcionari interí a la CAIB, ha permès millorar l'organització de borsins de manera més àgil amb un menor temps de confecció, amb la introducció d'una prova selectiva de coneixements generals adaptada al Cos corresponent de l'Administració.

   Els aspirants que superin la puntuació mínima establerta, de 5 punts sobre 10, quedaran enquadrats al nou borsí, i per tant seran cridats per la cobertura de vacants tenint en compte l'ordre de prelació segons la nota obtinguda.

   De moment aquest nou procediment de selecció de personal per a la confecció d'un borsí només s'aplicarà a la categoria laboral del Cos Superior, atès que la resta de cossos de l'Administració de la Comunitat Autònoma disposen de borses de personal actives per cobrir necessitats puntuals d'incorporacions laborals temporals.

Contador