29 de maig de 2020
 
Publicado 11/1/2019 14:33:19 +01:00CET

Les operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat podran arribar fins als 450 milions d'euros l'any 2019

Diners, bitllets, euros, recurs
GOVERN - Archivo

   PALMA DE MALLORCA, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

   La portaveu de l'Executiu balear, Pilar Costa, ha anunciat aquest divendres l'autorització per part del Consell de Govern de la concertació d'una o més operacions de crdit a curt termini per part de l'Administració de la Comunitat Autnoma de Balears, les quals podran arribar fins als 450 milions d'euros l'any 2019.

   Segons ha explicat en roda de premsa, aquest acord permetr les operacions esmentades d'acord amb les bases del Contracte Marc de Tresoreria 2019 que ellabora la Direcció general del Tresor, Política Financera i Patrimoni de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques.

   Tot aix d'acord amb el que estableix la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autnoma de Balears per a l'any 2019, amb la condició que es respecti el termini d'un any, el tipus d'inters sigui fix o variable amb referncia a l'euríbor i es permeti la comissió de disponibilitat.

   A l'exercici 2017, que és l'últim que s'ha tancat, Balears va complir l'objectiu d'estabilitat pressupostria, de deute públic i de regla de despesa, tal com posa de manifest l'Informe del Ministeri d'Hisenda de 15 d'octubre de 2018. Per tant, no es requereix l'autorització de l'Estat per concertar endeutament a curt termini.

   La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de Balears estableix que el Govern de pot realitzar operacions de crdit, amb apellació al crdit públic o privat, per un termini no superior a un any amb l'objectiu de cobrir els desfasaments transitoris de tresoreria, sempre que la suma total d'aquestes operacions no depassi el 20 per cent de l'import dels crdits per a despeses autoritzades a la llei anual de pressupostos generals de la comunitat autnoma.

   Els 450 milions d'euros previstos, com a quantitat mxima per a operacions d'endeutament a curt termini de 2019, suposen la mateixa quantitat que als Acords marc de 2018, 2017 i 2016.

   Durant l'any 2018 la punta mxima de disposició de crdit a curt termini es va donar en els dos primers mesos de l'any amb una quantitat de 62 milions d'euros, un 14% del total de les línies contractades. La mitjana anual de crdit disposat ha estat de 1,5 milions d'euros.

   Les condicions de l'inters de les operacions de crdit a curt termini contretes l'any 2018, a l'mbit de l'Acord marc, han estat inferiors al 0,1%, millorant els parmetres de prudncia financera.