PP planteja que només el castellà pugui ser requisit per accedir a l'ocupació a la sanitat pública

Pablo Casado presenta el programa electoral del Partit Popular a Barcelona
Europa Press - Europa Press
Publicado 8/4/2019 14:39:43CET

   Proposa una targeta sanitària única i la vacunació obligatòria a col·legis

   MADRID/PALMA DE MALLORCA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El PP ha proposat en el seu programa electoral per a les eleccions generals, autonòmiques i municipals que el castellà sigui "l'única llengua" que pugui figurar com a "requisit indispensable" per accedir a una ocupació pública en l'àmbit sanitari, entre altres 46 propostes.

   "Les llengües cooficials posaran considerar-se un mèrit, mai un requisit excloent", valoren els 'populars' en el seu text, que ha estat presentat aquest dilluns pel seu president, Pablo Casado, a Barcelona.

   Al costat d'això, advoquen per la "llibertat d'elecció" de metge i de centre al territori nacional, amb una "fórmula de compensació intercentres" que s'arbitraria des del Govern central. Una altra mesura d'harmonització territorial és la targeta sanitària vàlida en tot el SNS, que "acreditarà el dret a rebre les prestacions en idèntiques condicions que les reconegudes per als residents en cadascun dels serveis de salut autonòmics amb independència del lloc de residència habitual".

   "Estem compromesos amb l'actual model sanitari, però és necessari vertebrar-ho i cohesionar-ho per garantir l'accés de tots els espanyols a qualsevol part del territori nacional. En no poques ocasions es topen amb barreres administratives simplement pel seu lloc de residència. El sistema sofreix enormes tensions i una deterioració que és necessari abordar", detallen els 'populars'.

   El programa electoral del PP no recull una Llei de l'Eutanàsia, com ja va confirmar aquest diumenge Casado. En canvi, aposta per estendre les cures pal·liatives en tot el Sistema Nacional de Salut "garantint l'equitat en l'accés, l'atenció pal·liativa domiciliària i els serveis de cures pal·liatives pediàtriques". A més, planteja utilitzar el testament vital com a "fórmula de manifestació" de la voluntat dels pacients davant una hipotètica situació terminal, encara que no especifica en quin sentit.

   Igualment, recolzen un calendari de vacunació "únic" en tota Espanya, malgrat que el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) ja va aprovar una mesura similar el novembre passat. Seguint amb les vacunes, defensen la vacunació infantil com "un dret de tots els nens", que "s'exigirà per accedir al sistema educatiu".

PROGRAMES DENTALS EN DESFAVORITS

   Es comprometen també a impulsar programes de protecció bucodental entre els col·lectius "de major vulnerabilitat, especialment entre nens, majors amb escassos recursos i persones amb discapacitat", alguna cosa que coincideix, amb matisos, amb les propostes de la pròpia ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo, Podem i Ciutadans. Totes les forces polítiques han apostat en els últims mesos, o fins i tot als seus programes electorals, per augmentar la cobertura dental pública en determinats grups de població.

   Altres propostes són facilitar l'accés econòmic als productes de "primera necessitat" per als celíacs, major coordinació entre l'assistència sanitària i els serveis socials perquè "l'assistència integral sigui una realitat", o garantir la sanitat en el mitjà rural amb "recursos i noves tecnologies que evitin desplaçaments innecessaris".

   El partit de Casado dedica un gran apartat a la creació d'un Portal de Salut del Sistema Nacional, des del qual "es faciliti la transmissió d'informació sobre pràctiques d'autocuidat personal, programes de garbellat poblacional, registre d'últimes voluntats o recursos sanitaris especials, i des del qual el pacient pugui accedir a la seva història clínica independentment del lloc en què es trobi en condicions d'estricta seguretat i confidencialitat".

APOSTA PELS GENÈRICS I LA COMPRA CENTRALITZADA

   A nivell general, el PP anuncia una revisió de la Llei General de Sanitat de 1986, per "reformar-la en tots aquells aspectes en els quals hagi quedat desfasada o pugui ser susceptible de millora per assegurar una major qualitat, equitat i eficiència". Com acaba de defensar recentment el nou conseller andalús de Sanitat, Jesús Aguirre, mostren el seu suport a la compra centralitzada de medicaments, productes i serveis sanitaris.

   En aquest terreny, asseguren que establiran "acords" amb la indústria farmacèutica per "obtenir economies d'escala en l'adquisició". Reivindiquen també els genèrics per "preservar l'accessibilitat i sostenibilitat" del sistema sanitari. Dins d'aquest apartat, argumenten que la sanitat privada "té una aportació essencial, també a l'hora de garantir l'universalitat".

   "Utilitzarem els recursos de la col·laboració público-privada per poder afrontar la modernització dels hospitals, la incorporació de la innovació tecnològica i la consolidació d'una xarxa d'assistència sanitària de finançament públic més àmplia i de major qualitat", expliquen. En aquest marc, garanteixen que l'accés a proves diagnòstiques i intervencions es produeixi en "un temps mínim".

   Per avançar en matèria tecnològica, el PP patrocina un Pla Nacional de Seqüenciació del Genoma Humà coordinat amb la Unió Europea en la població espanyola, "estenent el seu ús diagnòstic i clínic, l'ocupació d'intel·ligència artificial, els sistemes no invasius, la traçabilitat, la protecció de les dades sensibles, i la usabilitat de la història clínica electrònica i el 'Big Data'".

   També aposten per promoure l'ús de les noves tecnologies a l'assistència sanitària, entre elles "precisió diagnòstica i terapèutica, diagnòstic i monitoratge a distància, deslocalització de les cures i seguiment, suport al coneixement o atenció personalitzada segons les necessitats de cada pacient". Destaca la seva aposta per introduir la impressió 3D als hospitals com a "assistència al personal sanitari davant intervencions o diagnòstics".

"FLEXIBILITZAR" LES PLACES DE FORMACIÓ

   El programa 'popular' presta "una especial atenció" a les condicions laborals de metges i de la resta de personal sanitari. El PP avala la "flexibilització" en el nombre de places de formació de professionals sanitaris, així com de l'oferta anual de formació especialitzada, "sense més limitacions que les inherents a la capacitat dels centres per oferir una formació de qualitat".

   "Promourem l'adequació de les plantilles a les necessitats actuals i a la previsió de baixes per jubilació. Impulsarem una reforma de les condicions de treball, retributives i de desenvolupament professional amb l'objectiu d'adaptar-ho al nou marc social, dignificar el seu treball i dotar-ho de la flexibilitat necessària perquè puguin prestar un servei de qualitat i donar una atenció òptima als pacients", avancen.

   En l'àmbit de la farmàcia, reiteren la seva aposta pel "model de farmàcia comunitària", que atorga als farmacèutics competències en matèria assistencial, amb l'objectiu de "respondre el repte de l'envelliment, cronicitat i dependència". En Infermeria, recolzen "incrementar el seu protagonisme actiu" en la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, així com involucrar els infermers en els plans d'acció nacionals per abordar l'atenció a la cronicitat.

Contador

Para leer más