La Sindicatura detecta retribucions a personal públic sense la deguda cobertura legal, especialment a l'IbSalut

Publicado 12/7/2019 18:11:50CET
Seu de la Sindicatura de Comptes de Balears. Imatge d'arxiu.
Seu de la Sindicatura de Comptes de Balears. Imatge d'arxiu. EUROPA PRESS - Archivo

   La Sindicatura ressalta que la Comunitat Autònoma ha hagut de legalitzar pagaments a través de diferents lleis amb els quals els validava de forma retroactiva

   PALMA DE MALLORCA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Sindicatura de Comptes ha detectat "incompliments reiterats de la normativa" en la creació i pagament de retribucions sense la deguda cobertura legal a la Comunitat Autònoma, especialment a l'IbSalut, segons assenyala en el seu últim informe relatiu a les retribucions complementàries de 2016.

   En concret, l'organisme de fiscalització ha revisat els conceptes retributius qualificats com a complementaris vigents el 2016 i creats a Balears des del moment de l'assumpció de competències. L'informe ha estat lliurat al Parlament aquest divendres.

   L'anàlisi "posa de manifest incompliments reiterats de normativa al moment de la seva creació o pagament inicial", segons subratlla la Sindicatura en les seves conclusions. Això implica que durant alguns períodes de temps s'han pagat retribucions al personal "sense tenir la cobertura legal corresponent".

   La Sindicatura considera que una prova d'això és que la pròpia Comunitat Autònoma -a instàncies de la Intervenció General en alguns casos- ha hagut de legalitzar a posteriori pagaments fets sense cobertura normativa, a través de diferents lleis amb els quals els validava de forma retroactiva de manera excepcional.

   La Sindicatura ha observat aquest comportament en els tres blocs de treballadors públics autonòmics -educació, sanitat i serveis generals-, però és en el Servei de Salut (IbSalut) on el fenomen es dóna amb major freqüència, "malgrat ser perfectament coneixedor d'aquesta situació posada de manifest en els informes de control financer de la Intervenció General", li retreu.

EXEMPLES

   En el seu informe, l'organisme detalla diferents exemples d'aquest tipus de pràctica. Un d'ells és un complement específic de serveis generals, que va començar a pagar-se de forma provisional amb un decret de 1992 però no va ser fins a set anys després que es va consolidar i es va integrar.

   Un altre és el complement especial per a serveis a Formentera de l'IbSalut, que va començar a pagar-se a partir de 2007 sense estar aprovat per llei en base a una instrucció, i que va ser objecte d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJIB) que va anul·lar l'actuació del Govern el 2010. El 2012 es van habilitar retroactivament les quantitats pagades des de 2007, i el 2016 els pressupostos el van reconèixer amb efectes a partir de 2017. Segons la Sindicatura, des de 2013 fins el 2017, les quantitats per aquest subconcepte es van pagar a compte i sense cobertura legal.

   Així, la Sindicatura de Comptes ressalta casos de complements incorporats per via reglamentària quan haurien d'haver-se fet per llei.

LA SINDICATURA VA SOL·LICITAR INFORMES PERÒ NO VA OBTENIR ACCÉS

   La Sindicatura ha ressaltat que va sol·licitar en diverses ocasions, sense aconseguir-ho, informes jurídics que validin, abans de la creació dels complements, "el respecte a la normativa bàsica en matèria de retribucions".

   D'altra banda, l'organisme també ha confirmat incompliments quant als increments retributius globals, que segons l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic no poden superar els límits fixats per la Llei de Pressupostos estatal. Segons la Sindicatura, els pressupostos de Balears de 2016 van incorporar una sèrie d'articles que desvirtuaven el compliment d'aquestes restriccions.

   Com a recomanacions, la Sindicatura recomana a la Comunitat Autònoma que estableixi procediments "previs i vinculants" a la creació o modificació de complements. En particular, l'insta a recaptar informes de legalitat de la Intervenció General i informes dels serveis jurídics de la CAIB, l'Agència Tributària de Balears o l'IbSalut, "molt especialment en aquest últim servei".

Contador