SUST.- La col·laboració entre Govern, Endesa i GOB permet la creació d'una nova llacuna d'aigües profundes en l'Albufera

Publicado 4/3/2019 14:34:31CET

(Preguem als nostres abonats que substitueixin l'anterior notícia del mateix tema per aquesta després de corregir un error en el quart paràgraf)

PALMA DE MALLORCA, 4 (EUROPA PRESS)

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha visitat aquest dilluns la futura nova llacuna d'aigües profundes en el Parc Natural de l'Albufera de Mallorca que serà possible gràcies a la col·laboració entre el Govern, Endesa i el Grup d'Ornitologia Balear (GOB).

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, Vidal ha acudit al lloc acompanyat del director general d'Endesa a Balears, Martí Ribas, i Antoni Muñoz, del GOB.

Aquest nou espai, amb una superfície de quatre hectàrees i una profunditat superior al metre, està destinat a convertir-se en un lloc clau del Parc Natural, tant pel que fa a la millora de l'estat hídric i recuperació d'hàbitats de la major zona humida de Balears com per a l'observació d'aus aquàtiques i l'alimentació de nombroses espècies autòctones de la zona.

Les obres de dragatge es van iniciar a la fi de l'any passat i en aquests moments ja s'han retirat més de 50.000 m3 de sediments, que han estat dipositats als voltants de la llacuna en forma de dics amples on el proper hivern s'ha previst sembrar oms resistents a la grafiosis, pollancres blancs i altres plantes pròpies dels boscos de ribera.

Vidal ha destacat la incorporació d'aquest nou ambient d'aigües fondes al conjunt del Parc Natural i el seu valor com a hàbitat ja que serà el més gran de les seves característiques dins del Parc Natural. També ha destacat que serà la primera infraestructura d'aquest tipus en el terme municipal de Sa Pobla.

La finca on se situa la llacuna ocupa unes 30 hectàrees just al límit més occidental del Parc Natural i és propietat d'Endesa. En el 2016 la companyia va signar un acord de custòdia del territori (ACT) amb la Conselleria i el GOB.

En aquell ACT, que té com a objectiu principal la millora de l'estat de conservació de les espècies i la restauració ecològica dels hàbitats presents, es van marcar tot un seguit de actuacions i projectes a realitzar, entre els quals ja destacaven la creació, per dragatge, d'una gran llacuna d'aigües profundes i la ubicació d'una plataforma elevada d'observació de fauna, que formaria part de l'itinerari públic que discorre per aquella zona.

La llacuna està connectada amb tot un seguit de sèquies i canals, la qual cosa possibilitarà que les aigües de la llacuna es renovin de manera adequada i permetin així una major presència de flora i fauna aquàtiques.

De fet, durant els mesos que ha durat el dragatge ja s'han pogut contemplar moltes espècies, i fins i tot s'ha detectat el notacant, un petit peix d'aigua dolça que únicament es troba present en certs llocs de l'Albufera que disposen d'aigües de molt bona qualitat, i que, per tant, es troba amenaçat.

També es convertirà en un bon lloc d'alimentació de Myotis capaccinii i altres ratapinyades protegides, anguiles, mújols, notacants, granotes, tortugues d'aigua i gran quantitat d'invertebrats aquàtics, i contribuirà així a enriquir les poblacions de totes aquestes espècies.

A més, s'espera que la llacuna pugui rebre aviat les aigües de les Fonts Ufanes, gràcies a una derivació inclosa en un projecte que compta amb finançament de l'impost de turisme sostenible, i així ajudarà a millorar l'estat hídric de tota la cara oest de l'Albufera i d'alguns dels seus hàbitats, com el dels mansegars.

Finalment, s'espera, en el futur més immediat, continuar noves actuacions a la zona, com la ja comentada de creació de nous boscos de ribera i també la posada en funcionament d'una estació d'anellat d'aus migratòries o el soterrament d'una estesa elèctrica propera.

En aquest sentit, a part d'aquesta actuació, cal afegir altres com la construcció d'una nova Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) a Sa Pobla; obres de millora en l'EDAR de Muro i un projecte, finançat per l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) per atacar les espècies invasores del Parc Natural.

Contador

Para leer más