La taxa d'inserció laboral dels graduats per la UIB aconsegueix el 77% al cap de tres anys de finalitzar els estudis

El 77% dels titulats en la UIB té una ocupació tres anys després de finalitzar el grau
CAIB
Publicado 17/4/2019 14:39:45CET

   La taxa d'inserció millora amb cada promoció d'alumnes des de 2012-2013

   PALMA DE MALLORCA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El 77% dels titulats en un grau de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha aconseguit inserir-se al mercat laboral al cap de tres anys de finalitzar els seus estudis, una taxa que és del 65% en el primer any, segons un estudi conjunt de la UIB i el Govern.

   L'anàlisi ha estat presentat aquest dimecres pel rector de la UIB, Llorenç Huguet, i el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela.

   L'anàlisi engloba diverses promocions de titulats en la UIB, des del curs 2012-2013 fins al 2016-2017. L'estudi revela que la taxa d'inserció dels alumnes de la UIB manté una tendència positiva des de 2012, quan la inserció --transcorregut un any des de la finalització dels estudis-- era del 58%, mentre que els de la promoció 2015-2016 aconsegueixen una taxa del 65% en el primer any.

   L'estudi ressalta que la taxa d'inserció augmenta al voltant de vuit punts percentuals per cada any extra que passa i que cada promoció obté uns nivells d'inserció al voltant de 2 punts percentuals per sobre al de la promoció prèvia, fet atribuïble a la millora del context macroeconòmic. Al cap de tres anys d'acabar els estudis, la inserció dels graduats en 2013 aconseguia el 72% i la dels graduats en 2014 el 77%.

TÍTOLS DE GRAU

   L'estudi diferencia entre titulats en grau i estudis de postgrau. Pel que fa als primers, recalca que el percentatge d'autònoms és baix entre ells i que en els últims anys s'han reduït, la qual cosa s'atribueix a la situació del mercat de treball. Per sexe, el pes de les dones autònomes és gairebé la meitat del pes dels homes.

   El perfil de la inserció de les persones titulades de grau mostra en el cas de les dones una taxa igual o lleugerament superior a la masculina.

   Si s'observen les branques de coneixement, el primer any superen el 60% d'inserció les ciències de la salut, les ciències socials i jurídiques, i l'enginyeria i arquitectura. En canvi, arts i humanitats i ciències mostren taxes per sota del 50%.

   Al voltant de la meitat dels graduats d'alta en la Seguretat Social tenen, a l'any següent de la finalització dels estudis, un contracte indefinit. Pel que fa a la jornada de treball, gairebé dos de cada tres titulats de grau fan jornada completa i el pes majoritari dels quals fan jornada parcial és femení.

ESTUDIS DE POSTGRAU

   D'altra banda, la taxa d'inserció laboral dels titulats de màster, a l'any de finalitzar la titulació oscil·la entre el 64% en el curs acadèmic 2012-2013 fins al 74% en el curs acadèmic 2015 a 2016. Les persones titulades de màster i de doctorat presenten una taxa d'inserció en el tercer any de l'obtenció del títol que s'apropa el 80%.

   La major part del col·lectiu dels titulats de màster i de doctorat són assalariats. El nombre d'estudiants de màster que fan un treball a jornada parcial durant l'any en què acaben els estudis és molt alt i va disminuint a mesura que passen els anys.

   Amb el pas dels anys els titulats de màster que cotitzen en els grups 1 i 2 de la Seguretat Social augmenta, la qual cosa fa patent que exerceixen treballs que pressuposen una major formació. En el cas dels titulats de doctorat, els afiliats als grups 1 i 2 representen, en el curs 2013-2014, un 91,7% de del total d'afiliats.

   Una de cada quatre persones amb titulació de postgrau ja es troba d'alta en el mes de juny de l'any que obté el títol i, al setembre del mateix any, ja es troben d'alta gairebé un 50%. A mesura que passen els anys la xifra dels postgraus que s'incorporen al mercat de treball augmenta.

   Per conèixer la inserció laboral dels titulats universitaris s'han creuat dades dels quatre anys de seguiment de les persones matriculades i de les titulades en la UIB, amb diferents fitxers de caràcter laboral: afiliacions a la Seguretat Social, SOIB, padró, etc.

Contador

Para leer más