UGT presenta una queixa al Sindic de Greuges contra la "imposició" de l'ensenyament per àmbits en 1r de l'ESO

UGT DENUNCIA DAVANT EL SINDIC DE GREUGES L'AGRUPACIÓ FORÇOSA DE MATÈRIES EN 1º DE L'ESO
UGT
Publicado: viernes, 22 julio 2022 11:21

   VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El sector d'Ensenyament d'UGT Serveis Públics del País Valencià ha presentat una queixa davant el Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana per la "imposició forçosa i obligatòria" de l'anomenat ensenyament per àmbits, és a dir l'agrupació de matèries en 1r de l'ESO que estableixen les instruccions dictades per la Conselleria d'Educació per als centres educatius de la Comunitat Valenciana.

   Les instruccions, publicades el passat 15 de juliol en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), estableixen, segons el sindicat, "la imposició i obligatorietat d'organitzar curricularment els àmbits educatius en el primer curs de l'ESO".

   Per a UGT, aquesta ordre "vulnera clarament la normativa estatal que estableix que aquesta manera d'organització curricular només pot ser adoptada de manera voluntària pels centres educatius i que en ella s'ha de garantir que el professorat compte amb la deguda qualificació en les matèries que s'agrupen o integren en els diferents àmbits de coneixement i no només en una d'elles".

   "La norma estatal, a més, contempla que es compten amb els recursos adequats, reducció de ràtios, i coordinació i codocencia compartida, és a dir, amb bones condicions perquè el professorat realitze i desenvolupe el seu treball correctament", afigen.

   Per a l'organització sindical, "res d'açò queda garantit en les citades instruccions", per la qual cosa considera que "la imposició d'àmbits per al pròxim curs vulnera i bloqueja qualsevol possibilitat de desenvolupar un ensenyament de qualitat i especialitzada per matèries de coneixement, com hauria de ser els ensenyaments que corresponen a aquesta etapa educativa".

   En el seu escrit, el sindicat sol·licita la intervenció del Síndic de Greuges perquè exigisca a Educació la paralització d'aquestes instruccions i que escolte al professorat i als seus representants legals.

   Així mateix, UGT demana al defensor del poble valencià que oriente a l'administració educativa de quins són els requeriments, garanties i exigències legals que ha d'adoptar per a restablir els drets vulnerats i oferir un ensenyament de qualitat a la ciutadania.

   UGT recalca que la seua petició compta amb el suport de "professorat afectat". De fet, tal com fa constar en el seu escrit, el sindicat va presentar la Conselleria d'Educació, juntament amb la Plataforma de professorat contra la imposició dels àmbits, més de 3.500 firmes.

   En el manifest que dona suport a les firmes es reclama que "l'agrupació de matèries per àmbits siga d'elecció voluntària, com estableix la normativa estatal, i que en cas de treballar per àmbits, es milloren les condicions laborals del professorat afectat, doncs fins ara s'està obligant docents a donar matèries agrupades de les quals no són especialistes, sense recursos ni suficients hores de coordinació o codocències".

   "Açò vulnera els drets i principis d'especialització docent i autonomia pedagògica i organitzativa dels centres educatius i, la qual cosa és més greu, el dret de l'alumnat a rebre una educació de qualitat", insisteixen.