El Ministeri destina 180.000 euros a Balears per a la millora de les biblioteques escolars


Actualizado 19/5/2008 15:54:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 de maig (EUROPA PRESS)

El Consell de Ministres ha aprovat una partida de 180.667 euros per a la millora de les biblioteques escolars de Balears, com un dels principals recursos per impulsar la lectura tant entre els alumnes com la resta de la comunitat educativa.

En una nota de premsa, el Ministeri d'Educació va informar de què aquesta actuació forma part d'un conjunt d'accions per a la millora de les biblioteques escolars dels centres de tot Espanya, que inclouen convocatòries de premis i ajudes, la integració de les biblioteques escolars en el Consell de Cooperació Bibliotecària, el foment de la cooperació entre les administracions educatives i la difusió de bones pràctiques sobre biblioteques escolars.

Aquest pressupost s'emmarca dins el Pla de millora de biblioteques escolars que va començar l'any 2005 amb l'objectiu de millorar les dotacions de llibres de lectura i materials educatius, així com els equips necessaris per la seva gestió. La inversió realitzada per part del Ministeri suma un total 52 milions d'euros.

A més, el pla de millora de les biblioteques escolars es concep com un programa de cooperació amb les Comunitats Autònomes, ja que aquestes es comprometen a aportar una quantitat igual a la qual reben per part del Ministeri d'Educació, Política Social i Esport.

Aquests fons que es distribueixen entre les diferents Comunitats Autònomes van destinats a l'increment de les dotacions bibliogràfiques, audiovisuals i informàtiques, així com altres despeses necessàries per a la millora de la qualitat de les biblioteques escolars.

Alhora, entre els objectius principals d'aquest programa destaca la millora de l'accessibilitat de les biblioteques escolars fora de l'horari lectiu, així com la formació del professorat en la integració de la biblioteca escolar en la seva activitat docent.

Durant aquest any 2008, el programa incideix de manera especial en la millora de les biblioteques dels centres d'ensenyaments artístiques i les escoles oficials d'idiomes així com en els centres d'educació especial, a més de continuar amb la millora portada a terme en anys anteriors en centres de secundària i primària.

COMPROMÍS DE LA LECTURA

La LOE incorpora en l'Educació Infantil la lectoescritura, mentre que en primària i secundària estableix l'obligatorietat de dedicar un temps mínim diari a la lectura, i en Batxillerat busca afermar els hàbits de lectura mitjançant activitats que estimulin l'interès pels llibres i la capacitat d'expressar-se correctament en públic.