La Comissió contra la Violència en l'Esport podrà declarar d'alt risc espectacles esportius a Balears

Futbol
PIXABAY - Archivo
Publicado 28/2/2019 15:10:29CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat aquest dijous el Decret que regula la Comissió contra la Violència en l'Esport, que entre altres funcions, podrà declarar d'alt risc un espectacle esportiu i impedir l'entrada a esdeveniments de persones que puguin provocar situacions de violència.

Així ho ha anunciat aquest dijous la portaveu del Govern, Pilar Costa, durant la roda de premsa posterior a la reunió setmanal de l'Executiu. La Comissió, prevista per la Llei autonòmica de l'Esport de 2006, és un òrgan col·legiat d'assessorament i consulta encarregat de prevenir qualsevol tipus de manifestació de violència, racisme o xenofòbia a Balears.

Si els ajuntaments i federacions esportives preveuen que un esdeveniment pot ser considerat d'alt risc, hauran de comunicar-ho a la Comissió amb una antelació mínima de deu dies, si bé s'admetran excepcions per a casos justificats. La Comissió adoptarà, si ho considera necessari, mesures especials de prevenció i seguretat segons el que estableix la normativa vigent.

A més, la Comissió podrà impedir l'entrada a espectacles a persones que puguin provocar situacions de violència, per exemple, que presentin símptomes de trobar-se sota els efectes de l'alcohol o de qualsevol tipus de droga.

L'organisme també podrà proposar les autoritats competents, a les federacions esportives de les Illes i al Tribunal Balear de l'Esport la incoació d'expedients disciplinaris i sancionadors en matèria de violència esportiva.

Així mateix, entre les seves funcions es preveu que proporcioni a federacions, clubs i altres entitats esportives de les Illes, i també als organitzadors de competicions esportives, les dades i les recomanacions que puguin facilitar la prevenció de la violència en l'esport.

A més, instarà els ajuntaments i les federacions esportives a adoptar codis ètics que promoguin els valors en l'esport, a publicar-los a les seves pàgines web i fer que esportistes, entrenadors, tècnics i altres implicats els subscriguin.

Igualment, la Comissió serà l'encarregada d'elaborar informes i estudis sobre les causes i els efectes de la violència, el racisme i la xenofòbia en l'esport; recollir, analitzar i publicar anualment aquestes dades; promoure accions de prevenció de la violència en l'esport i divulgar-les mitjançant campanyes de publicitat i la col·laboració ciutadana; emetre informes sobre les lleis que regulin matèries que estiguin directament relacionades amb les seves funcions; promoure cooperació amb altres administracions; i impulsar protocols d'actuació.

Experts de diferents àmbits han contribuït a l'elaboració d'aquest decret "amb la intenció que s'ajusti a la realitat de les Illes i sigui un instrument operatiu", segons ha explicat la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

La Comissió estarà presidida pel titular de la Conselleria d'Esports -actualment, Fanny Tur- i tindrà un vicepresident -el director general d'Esports i Joventut- i diversos vocals, que seran representants de la Fundació per a l'Esport Balear; de la Direcció general d'Esports; dels Consells Insulars; de la Federació d'Entitats Locals (Felib); del Tribunal Balear de l'Esport; de les Federacions de Futbol i Bàsquet; d'esports individuals i un altre d'esports d'equip, a proposta de l'Assemblea Balear de l'Esport; de la Direcció general d'Emergències; i de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, a proposta de la Delegació del Govern.

Contador