Les hipoteques sobre habitatges cauen un 10,6% a Balears al gener

Les hipoteques sobre habitatges cau un 10,6% a Balears al gener
PIXABAY
Publicado 27/3/2019 10:28:28CET

En termes mensuals, la signatura d'hipoteques va augmentar un 73,5% a les Illes

PALMA DE MALLORCA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La signatura d'hipoteques sobre habitatges al gener va caure un 10,6% en Balears respecte al mateix mes de l'any passat, sent la taxa més negativa de tot l'Estat, i es van aconseguir les 902 constituïdes, segons les dades difoses aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En l'àmbit nacional, no obstant això, les hipoteques sobre habitatges van augmentar un 22,5%.

En termes mensuals, la signatura d'hipoteques va augmentar un 73,5% a les Illes, diversos punts per sobre del conjunt del país, on les hipoteques sobre habitatges van baixar un 76%.

Al gener, per constituir les 902 hipoteques sobre habitatges, les entitats financeres van prestar 154,3 milions d'euros, un 62,1% més que al desembre i un 5,1% menys que el gener de 2018.

A més, a Balears, el nombre total d'hipoteques constituïdes sobre finques rústiques i urbanes va ser de 1.242. Un total de 1.195 van ser sobre finques urbanes --incloent 902 habitatges-- i la resta, 47, sobre finques rústiques.

DADES NACIONALS

En l'àmbit nacional, el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges inscrits als registres de la propietat es va situar en 36.832 el passat mes de gener, xifra un 22,5% superior a la del mateix mes de 2018. Amb aquest repunt interanual, que és més de 21 punts superior al registrat el desembre de 2018 (+0,9%), la signatura d'hipoteques sobre habitatges encadena deu mesos de taxes positives.

Les dades d'aquesta estadística procedeixen d'escriptures públiques realitzades anteriorment. L'INE subratlla que el volum d'hipoteques sobre habitatges s'ha vist afectat al primer mes de l'any per un nombre "reduït" d'operacions signades el novembre de 2018 i inscrites el gener de 2019 que han suposat la constitució de nombroses hipoteques d'imports reduïts, que afecten especialment a la Comunitat de Madrid.

El passat mes de desembre, les hipoteques sobre habitatges van frenar el seu creixement interanual al 0,9% i van mostrar una reculada mensual propera al 27% com a reflex de l'impacte que va poder tenir la sentència del Tribunal Suprem, publicada el 18 d'octubre, que establia que els bancs i no el client havien d'abonar l'impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD). Aixó va ser rectificat per l'Alt Tribunal el 6 de novembre de 2018.

Les dades de gener publicades avui per Estadística mostren una radiografia ben diferent de la de desembre, doncs, a més del fort increment interanual, llancen un creixement mensual al nombre d'hipoteques sobre habitatges del 76%, el seu major repunt en un mes de gener en almenys cinc anys. El mateix passa amb el capital prestat per a aquest tipus d'hipoteques, que es va disparar un 68,5% al gener en relació al mes anterior, la seva major alça en aquest mes des de 2015.

D'acord amb les dades difoses per l'INE, l'import mitjà de les hipoteques sobre habitatges va baixar un 0,7% respecte a gener de 2018, fins als 121.036 euros, mentre que el capital prestat va pujar un 21,6% en taxa interanual, fins a situar-se en 4.458 milions d'euros.

MADRID I ANDALUSIA, AL CAPDAVANT DE LES HIPOTEQUES SOBRE HABITATGES

Les comunitats amb major nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges al gener van ser Madrid (10.478), Andalusia (6.140) i Catalunya (5.025).

Les majors taxes de variació anual es van donar a Madrid (+104,8%), Castella-la Manxa (+25,3%) i Aragó (+17,3%). Entre els descensos, els més significatius van correspondre a Balears (-10,6%) i Galícia (-7,1%).

El tipus d'interès mitjà per als préstecs hipotecaris sobre habitatges va aconseguir el passat mes de gener el 2,57%, enfront del 2,68% del mateix mes de 2018, amb un termini mitjà de 22 anys.

El 62,8% de les hipoteques sobre habitatges es va constituir a tipus variable, en contrast amb el 37,2% que es va signar a tipus fix. El tipus d'interès mitjà a l'inici per a les hipoteques sobre habitatges a tipus variable es va situar en el 2,32%, enfront del 3,09% de les de tipus fix.

PUGEN LES FINQUES HIPOTECADES

D'acord amb les dades de l'organisme estadístic, durant el primer mes de l'any es van constituir 49.243 hipoteques sobre finques rústiques i urbanes (dins d'aquestes últimes s'inclouen els habitatges), xifra que suposa un increment del 16,6% respecte a gener de 2018.

El capital dels crèdits hipotecaris concedits va pujar un 16,2% respecte al mateix mes de 2018, fins als 7.202,6 milions d'euros, mentre que l'import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre el total de finques va ascendir a 146.267 euros, un 0,3% menys.

El tipus d'interès mitjà a l'inici per al total de finques es va situar en el 2,60%, amb un termini mitjà de 21 anys. Per a les hipoteques a tipus variable, que representen el 64,5% del total, el tipus d'interès mitjà va ser del 2,42% a l'inici, mentre que es va situar en el 3,04% per les de tipus fix.

CANVIS EN LES CONDICIONS

Quant a les hipoteques amb canvis registrals, van sumar 5.998 al gener, un 16,7% menys que en el mateix mes de 2018.

Atenent la classe de canvis en les condicions, al gener es van produir 4.491 novacions (o modificacions produïdes amb la mateixa finalitat financera), amb una reculada interanual del 22,6%.

El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va pujar un 26,8%, mentre que el nombre d'hipoteques en les quals va canviar el titular del ben hipotecat (subrogacions al deutor) va descendir un 34%.

De les 5.998 hipoteques que van canviar les seves condicions el passat mes de gener, el 41,8% es van deure a modificacions en els tipus d'interès.

Després del canvi de condicions, el percentatge d'hipoteques a interès fix va pujar des del 8,7% al 21,6% i el d'hipoteques a interès variable va caure del 90,8% al 77,8%.

L'euríbor és el tipus al qual es referencien la majoria de les hipoteques a tipus variable tant abans del canvi (79,6%) com després (72,2%).

Després de la modificació de condicions, l'interès mitjà dels préstecs en les hipoteques a tipus fix va baixar 1,4 punts, mentre que el de les de tipus variable va retrocedir vuit desenes.

Contador

Para leer más