19 de febrer de 2020
 

Zapatero assegura que la situació econòmica de les Balears millorarà de manera substancial amb el nou finançament

Actualizado 11/11/2008 19:16:50 CET

Sampol reclama que mentre segueixi sense aplicar-se permeti a Balears entrar en la cogestió i que deixi d'aportar el Fons de Suficiancia

MADRID, 11 de novembre (EUROPA PRESS)

El president del Govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha assegurat avui al senat que l'executiu va a emprendre una reforma del sistema de finançament autonòmic que millorés de manera "substancial" la situació "perjudicial" que mantenen les illes pel model vigent, perquè en aquest canvi es tindrà en consideració la "població real" i s'introduiran elements de correcció per atendre la insularitat, dos criteris importants per a l'arxipèlag.

A part, Zapatero va assegurar que, mentre es tanca la reforma del sistema, l'executiu compleix amb els compromisos inversors amb la comunitat, especialment en matèria d'infraestructures, així com amb la disposició transitòria novena de l'Estatut d'Autonomia, qui va tornar a reconèixer que les illes són la comunitat "més perjudicada" per l'actual model de finançament.

"Estem compromesos que Balears tingui un finançament justa", va remarcar el president.

Així es va pronunciar en resposta a la pregunta formulada pel senador autonòmic per les Balears, Pere Sampol, qui li va sol·licitar informació sobre les mesures que va a adoptar per fer que la inversió a Balears se situï en la mitjana nacional i li va plantejar la necessitat d'emprendre una sèrie de mesures, com el deixar que Balears no contribueixi al fons de suficiència, per arribar a aquest objectiu.

El senador del Bloc per Mallorca va incidir que aquest discriminació històrica tant en l'assignació dels recursos pel sistema de finançament autonòmic com en la inversió mitjana per càpita per a les illes ha provocat un dèficit a les illes, que segons la seva opinió supera els 500 euros per habitant a l'any per sota de la mitjana nacional.

COMPROMISOS COMPLERTS AMB BALEARS

Zapatero va respondre a Sampol que actualment l'executiu ha incrementat les partides econòmiques a Balears per atendre a la seva situació dins d'un "intens i útil" diàleg amb l'executiu autonòmic, tot i que tot i això no es va pronunciar sobre les peticions del senador de permetre que Balears entri en la primera fase del procés de cogestió d'AENA.

Entre les iniciatives del Govern, Zapatero va enumerar els 444 milions del conveni de ferrocarril, el "desbloqueig" de les inversions en carreteres amb la signatura d'un acord amb els consells de Mallorca i Menorca que puja a 586 milions d'euros, o les mesures empreses durant la legislatura com la bonificació del 50% en el cost del transport aeri marítim cap a la península, i les ajudes del 50% dels vols interilles.

A més, va assegurar que tot i la situació econòmica, el Pressupost General de l'Estat per a 2009 puja a una inversió de 287 milions d'euros, un 11,5% més que en l'exercici passat i el "segon creixement més gran de les comunitats autònomes", al que cal unir l'import derivat dels convenis signats --34 milions d'euros--, un crèdit addicional de més de 100 milions d'euros per al compliment del desenvolupament d'autonomia i una inversió de dos milions d'euros addicional per a la reforma de la Platja de Palma.

SAMPOL RECLAMA QUE BALEARS DEIXI DE PAGAR EL FONS DE SUFICIÈNCIA

Per part seva i en el seu torn d'intervenció, Sampol va remarcar que tot i les previsions de Zapatero, les inversions a les illes encara no se situen en la mitjana d'inversió estatal del conjunt de les comunitats autònomes tot i que existeixin els compromisos inversors citats per Zapatero.

Per aquesta raó, va demanar al Govern que, mentre no entri en vigor el nou model de finançament autonòmic, estudiï adoptar diverses mesures com és la retirada del recurs sobre la sentència de l'audiència nacional sobre els convenis de carreteres de 1998 i 2004 per negociar amb el Govern balear l'aplicació de 331 milions d'euros als projectes ja executats. "Seria una bona excusa per injectar liquiditat a un Govern de les Balears que té les arques exhaustes", va agregar Sampol.

En aquesta línia, també va plantejar a Zapatero que "eximeixi" a Balears de l'aportació al Fons de Suficiència --aportació de la qual puja a 230 milions d'euros, després d'haver reconegut que el sistema vigent és "molt perjudicial" per a les illes, a més que demanar al president del Govern que permeti entrar a les illes en el procés de cogestió aeroportuari, més per la crisi que travessa el sector a les illes. "És de sentit comú que no se segueixin aportant uns falsos excedent del Fons de Suficiència", va emfatitzar Sampol.

Finalment, va plantejar també a Zapatero l'obertura de noves línies d'ajudes als centres culturals o la restauració del patrimoni històric de les Balears.