SIMAP assegura que Inspecció de Treball realitza un segon requeriment a Sanitat per l'ús de vehicles en AP

Archivo - Arxive - Centre de Salut de La Canyada
AYUNTAMIENTO DE PATERNA - Archivo
Publicado: jueves, 26 enero 2023 18:19

   VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La Inspecció de Treball de València ha emès un segon requeriment contra la Conselleria de Sanitat per "incompliments" en matèria de prevenció de riscos laborals en "no avaluar, de manera correcta i específica, el risc de la conducció de vehicles per a acudir al domicili dels pacients durant les guàrdies per als metges i personal d'infermeria d'Atenció Primària", segons assenyala SIMAP en un comunicat.

   Així mateix, afirma que aquest segon requeriment és conseqüència de "no adoptar la mesures necessàries per a minimitzar els riscos inherents a la conducció de vehicles en condicions de cansament, falta de somni i estrés que es produeixen durant les jornades ininterrompudes de 17 i 24 hores que tenen assignades els professionals sanitaris durant les jornades de guàrdies".

   El primer requeriment per aquest tema va ser el passat 20 de juliol de 2020, després d'una denúncia presentada pel SIMAP, en la qual es demandava Sanitat que "procedira a revisar l'avaluació de riscos laborals de cadascun dels Punts d'Atenció Continuada dels diferents departaments de salut de València i província, identificant i incorporant els riscos inherents als desplaçaments que efectuen els professionals sanitaris fora del centre de salut quan acudeixen a atendre visites domiciliàries d'urgència en l'àmbit de l'atenció primària".

   Aquest segon requeriment té el seu origen en una nova denúncia del SIMAP, en incomplir la conselleria el primer requeriment, ja que l'avaluació del risc realitzada es va fer de "una forma genèrica, únicament atenent al codi 230, risc d'atropellament i colps, per als llocs de treball de facultatiu i infermeria d'Atenció Primària i, a més, avaluant al personal durant el torn diürn --es va realitzar en horari de 8 del matí a 15 hores--, fora de l'horari de la jornada complementària, excloent a gran part del personal que realitza guàrdies o té un nomenament d'atenció continuada exclusiu per a cobrir l'horari de la jornada complementària".

   Per tant, la Inspecció de Treball entén que aquestes avaluacions s'han realitzat "sense tindre en compte els elements personals, materials i d'organització en els quals es produeixen aquests desplaçaments, i que no consta tampoc l'elaboració de protocol algun regulant amb el detall necessari les eixides del citat personal del centre de salut".

   El termini màxim per a complir amb aquest segon requeriment és de dos mesos i finalitzarà a la fi de febrer de 2023. Per a SIMAP, hi ha dos possibles solucions que són compatibles entre si: d'una banda, augmentar el nombre de nomenaments de conductors com a treballadors públics que s'encarreguen de la conducció i altres necessitats dels vehicles ja adquirits per Sanitat i, per un altre, que s'active de nou la possibilitat d'utilitzar les ambulàncies TNAs i SVBs per al desplaçament dels professionals sanitaris quan han de realitzar la tasca assistencial fora del centre de salut.

   Sobre aquest tema, recorden que l'últim plec de condicions de la licitació del transport sanitari terrestre urgent i no urgent ja no exclou aquesta possibilitat de transportar al personal sanitari en els seus desplaçaments fora del centre de treball per necessitats assistencials en l'àmbit de l'Atenció Primària i està en actiu des de l'1 de setembre de 2022 amb una vigència de 4 anys.

col.labora la Conselleria de Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana amb una subvenció de 31.999,98 € para el foment de valencià