UPyD proposa que la Sindicatura de Comptes pugui sancionar a una administració si es confirmen indicis de delicte


Actualizado 4/3/2011 14:04:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unió Progrés i Democràcia (UPyD) a Balears ha desgranat una bateria de mesures per combatre la corrupció, que passen per reforçar la imparcialitat i la independència dels interventors, fer una fiscalització prèvia de la despesa, i si surt negativa, frenar el desemborsament, i desenvolupar un estatut per als funcionaris de les administracions locals.

L'objectiu de l'esmentat estatut seria que els funcionaris dels ajuntaments poguessin controlar amb "plena autonomia" l'òrgan objecte de control, d'igual forma que fan els interventors de l'Administració de l'Estat.

D'altra banda, la formació que dirigeix Juan Luis Calvarro proposa reforçar el paper de la Sindicatura de Comptes perquè la seva funció no sigui sol consultiva, sinó que tingui caràcter sancionador i capacitat per emprendre accions judicials si estan indicis de delicte.

En aquest sentit, considera que el Síndic de Comptes ha de tenir major independència dels partits polítics i defensa que els alcaldes estiguin obligats a lliurar els comptes, sota pena que puguin ser sancionats amb no rebre ajudes de la comunitat autònoma o dels Consells insulars.

Alhora, proposa substituir els càrrecs de lliure designació per funcionaris de carrera, sempre que sigui possible. El decàleg anticorrupció preveu, també, condicionar les subvencions públiques que les associacions que les rebin demostrin autonomia financera pels seus propis mitjans, de manera que les ajudes totals rebudes no sobrepassin mai el 50% del seu pressupost ordinari.

En aquest sentit, creu necessari habilitar un Registre d'activitats professionals coincidents perquè tot polític i tot professional que exerceixi un càrrec en una institució pública o en una empresa pública faci constar les seves activitats professionals i participacions en empreses, la activitat del qual coincideixi totalment o parcial amb la pròpia de la institució o empresa pública que gestioni.