Actualizado 13/08/2007 19:39 CET

Galicia recibirá 224.600 euros en 2007 para o programa 'Cidades Dixitais'

MADRID/SANTIAGO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Galicia recibirá 224.600 euros en 2007 para o programa 'Cidades Dixitais'', mentres que as Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha e Andalucía encabezan a lista de subvencións concedidas polo Ministerio de Industria, Turismo e Consumo (MITYC), para esta iniciativa, segundo datos oficiais aos que tivo acceso Europa Press.

O programa 'Cidades Dixitais', que empezou a desenvolverse en 2004, foi concibido polo MITYC para axudar ás entidades locais a implantar e difundir a sociedade da información, mediante a aplicación de servizos avanzados de telecomunicacións e de novas tecnoloxías tanto no marco social como no económico.

Das tres comunidades que encabezan a lista, Extremadura foi a que máis viu incrementarse a axuda económica para desenvolver o devandito programa, pasando de 737.660 euros en 2006, a 1.881.364 en 2007. En segundo lugar sitúase Castilla La Mancha, cunha subvención en 2007 de 1.707.200 euros, preto dun millón de euros máis que en 2006. Así mesmo, Andalucía sitúase en terceiro lugar cunha dotación de 1.449.200 euros, que, a diferencia das dúas anteriores comunidades, incrementou a súa subvención, respecto a 2006, en menos de 100.000 euros.

Segundo informa o Ministerio de Industria, para a realización das actuacións englobadas no programa 'Cidades Dixitais' disponse dun presuposto total duns 120 millóns de euros dos cales, o MITYC achega un total de 51.432.000 euros. O resto do orzamento provén da achega das administracións das comunidades autónomas, así como de concellos, deputacións e consellos comarcais, entre outras corporacións locais, xunto ás doutras entidades como operadores de telecomunicacións, caixas de aforro, etc, que suman un total de 68.877.225 euros.

INCLUSIÓN DE MINUSVÁLIDOS E MAIORES

Así mesmo, segundo os datos oficiais do MITYC, en relación ás subvencións para o 'Plan Avanza', para a inclusión de persoas con minusvalidez e persoas maiores na Sociedade da Información, a Comunidade de Madrid encabeza a lista das subvencións que o Ministerio de Industria concedeu no período 2006-2007, con 1.573.918 euros.

No entanto, a diferenza da rexión madrileña co resto de comunidades, en canto á dotación económica e para os efectos de clasificación (ségueno Andalucía con 299.893 euros e Galicia con 224.600 euros), explícase porque a sede social do solicitante do 'Plan Avanza' se sitúa en Madrid.

Segundo o MITYC, este recurso ten como obxectivos financiar proxectos e actuacións dirixidas a favorecer a inclusión dixital e a vida independente das persoas con minusvalidez e das persoas maiores; a posta en marcha de solucións concretas para a inclusión e permanencia na sociedade da información; e o fomento e uso das novas tecnoloxías como medio idóneo para mellorar a súa calidade de vida.