O TSXG desestima un recurso do anterior goberno de Ferrol e obriga a cobrar a taxa polo servizo de saneamento

Publicado: lunes, 18 noviembre 2019 18:57

O alto tribunal galego confirma unha sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo da cidade naval

FERROL, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimou o recurso de apelación presentado polo Concello de Ferrol e obriga a este a cobrar unha taxa pola prestación do servizo de saneamento neste municipio.

Devandito recurso fora presentado polo anterior goberno local, con Jorge Suárez --de Ferrol en Común-- como alcalde, tras unha primeira sentenza ditada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ferrol, que estimaba integramente a tese da parte privada da empresa mixta de augas de Ferrol, Emafesa, a mercantil Socamex, e rexeita o posicionamento da parte pública.

No fallo do TSXG, datado o pasado venres, 15 de novembro, a Sección Cuarta da Sala do Contencioso-Administrativo ratifica a sentenza do xulgado local.

O proceso comezou cando Socamex recorreu contra o acordo do pleno de Ferrol de 18 de setembro do 2015 de "suspender a aplicación da ordenanza reguladora da taxa pola depuración de augas residuais", aprobado cos votos a favor de Ferrol en Común, PSOE e BNG, e que segundo se acordou na sesión plenaria, tiña "carácter automático", onde se deixaba de pagar a dita taxa, pero non se retiraba a encomenda de xestión deste servizo a Emafesa.

PRIMEIRA SENTENZA

Esta decisión motivou a presentación dunha primeira demanda por parte de Socamex nos xulgados ferroláns, en cuxa sentencia de 25 de maio de 2018 avalaba a tese da parte privada.

Foi entón cando o anterior alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, decidiu presentar un recurso de apelación ante o Tribunal Superior, que é o que acaba de dar de novo a razón á parte privada de Emafesa.

Na sentenza, o TSXG estima que "a cuestión a debate, limítase a determinar se o Concello de Ferrol pode suspender en pleno e por acordo a aplicación dunha ordenanza municipal como a que regula a taxa pola depuración de augas".

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia menciona varias cuestións contrarias ao acordo plenario, como que "a exigua literalidade dos termos do acordo non leva a coñecer que concretos aspectos do feito impoñible non se cumpren", que existe unha "falta de motivación", que se produce "unha verdadeira derrogación da ordenanza por canto o acordo non explicita ningún lapso temporal nin a que circunstancia concreta se supedita o alzamento de tal suspensión".

Ademais, estima que os motivos esgrimidos cos que se pretendía xustificar a suspensión "xa se daban ab initio" e, por último, o argumento que o TSXG entende "máis sólido", que "non cabe dúbida de que un acto administrativo singular non pode suspender unha norma de rango regulamentario".

XUNTA DE PORTAVOCES E COMISIÓN

Ante este fallo, o alcalde de Ferrol, o socialista Ángel Mato, convocou para este martes, 19 de novembro, unha xunta de portavoces a partir das 10,00 horas no Concello, na que abordará con todos os grupos esta sentenza, xa que é posible presentar un recurso de casación nun prazo de 30 días ante o Tribunal Supremo (TS).

Tamén este martes, ás 9,00 horas, está convocada a Comisión ordinaria de Economía, Facenda, Emprego e Recursos Humanos de Ferrol, onde o punto dous da orde do día recolle a proposta de desestimación das alegacións presentadas polo Concello de Narón (A Coruña) en materia de saneamento e aprobación das novas liquidacións.

No devandito documento, ao que tivo acceso Europa Press, reclámaselle a Narón (A Coruña) 541.243,54 euros polo servizo prestado entre xuño e decembro do ano 2018, mentres que para o período de xaneiro a xuño de 2019 ínstase a este municipio a sufragar 436.489,99 euros. Deste xeito, a cifra sitúase en 977.742.53 euros.