Consell.-Aprovat un Decret per potenciar el català en l'ensenyament i prestar atenció "normalitzada" a la diversitat

Actualizado 6/6/2008 20:57:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern va aprovar avui el Decret d'Ordenació d'Educació infantil, primària i secundària, pel qual es potenciarà l'ús de la llengua catalana, definida com idioma de l'ensenyament, l'aprenentatge i la comunicació, i alhora centra part del seu articulat en l'atenció "normalitzada, habitual i quotidiana" a la diversitat.

Així ho va explicar, en roda de premsa posterior al Consell de Govern, el conseller de presidència, Albert Moragues, qui va assenyalar que en la nova normativa es determinen uns principis i finalitats comunes a aquestes tres etapes educatives, com són la qualitat de l'educació, l'equitat i la inclusió educatives; l'esforç compartit per l'alumnat, famílies, professorat, centres, administracions, institucions i el conjunt de la societat; la transmissió de valors que afavoreixin la llibertat personal, la responsabilitat, la ciutadania democràtica i la solidaritat.

En el seu articulat destaca el dedicat a la llengua catalana, definida a l'article 6, que assenyala que els aspectes lingüístics, històrics, culturals i geogràfics que configuren la identitat de les Balears han de formar part dels currículum de les diferents etapes educatives, de manera que s'integrin, com a part essencial, en els plantejaments educatius institucionals.

Alhora, una altra de les qüestions més rellevants del decret és el tractament que es dóna a l'atenció a la diversitat, respecte a la qual cosa l'article 13 posa les bases perquè l'atenció a la diversitat de l'alumnat entri a formar part de l'atenció "habitual, quotidiana i normalitzada" dins els centres educatius i que aquesta atenció a la diversitat arribi a tot l'alumnat.

El Decret conté tres capítols destinats a definir de manera molt general les tres etapes educatives: educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

En concret, aquesta normativa part de la Llei Orgànica d'Educació (LOE) i de la legislació autonòmica, amb l'objectiu d'establir un marc general que doni "coherència" als ensenyaments des de l'educació infantil fins a la secundària obligatòria, segons Moragues.

Els principis del Decret queden definits a l'article 4 de la normativa, mentre que l'article 6 estableix que el sistema educatiu i, concretament, els centres docents, han de potenciar l'ús de la llengua catalana i el Govern ha de fomentar mesures per a la normalització d'aquest idioma, potenciació que ha de portar-se a terme "respectant els drets lingüístics individuals de l'alumnat", segons estableix la norma.

En aquesta mateixa línia, preveu que la Conselleria d'Educació i Cultura ha de facilitar la integració de l'alumnat nouvingut en la llengua i cultura pròpia de les Balears mitjançant el desenvolupament de programes específics d'aprenentatge.

Mentrestant, l'article 7 estableix que els centres docents han de desenvolupar i completar el currículum de les diferents etapes en ús de la seva autonomia pedagògica, i alhora la comprensió lectora, l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'educació en valors deuen treballar-se en totes les àrees i matèries.

ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

Pel que fa a l'ensenyament de i en llengües estrangeres, definida en els articles 9 i 10, el Decret apunta que aquesta s'introdueix obligatòriament a partir del primer cicle de l'educació primària i s'imparteix amb continuïtat al llarg de tota l'educació bàsica. L'ensenyament de les llengües estrangeres ha d'introduir-se de manera primerenca en el segon cicle de l'educació infantil, d'acord a la norma.

Finalment, la Conselleria d'Educació i Cultura podrà autoritzar que una part de les àrees i matèries del currículum s'imparteixin en llengües estrangeres sense que això suposi la modificació dels aspectes bàsics del currículum regulats en aquest Decret ni afecti allò que estableix el Decret 92/1997. D'altra banda, els centres disposen de l'autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió que la legislació els atribueix, autonomia que ha de fomentar la Conselleria.