Actualizado 11/09/2008 20:34 CET

EpC.- El TSJIB tramitarà per via urgent un dels vuit recursos presentats i emetrà sentència dins d'aquest curs

Rebutja que quatre nens s'absentin de classe de l'assignatura mentre es tramita la demanda

PALMA DE MALLORCA, 11 de setembre (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) va emetre avui un auto pel que admet tramitar per la via d'urgència un dels vuit recursos presentats contra l'assignatura Educació per la Ciutadania (EpC), de manera que podrà gestionar-se la demanda durant els pròxims mesos -en lloc d'estendre's per diversos anys- i la sentència es donarà a conèixer així dins d'aquest curs.

Al mateix temps, el TSJIB també ha donat a conèixer un altre auto en relació amb el mateix recurs que, per contra, desestima la petició d'un pare de quatre alumnes de primer de batxiller, segon i quart d'AIXÒ, perquè s'eximís als seus fills de cursar la matèria mentre sigui tramitat la demanda, al·legant, entre d'altres motius, l'existència de sentències estimatòries de recursos idèntics.

L'auto del Tribunal recorda que el pare va interposar el recurs contenciós administratiu i va demanar que fos tramitat pel procediment especial per a la protecció dels drets fonamentals de la persona, en resposta a dues resolucions de la Conselleria d'Educació i Cultura per les quals desestimava la pretensió del recurrent de no obligar als seus fills a cursar EpC per contenir una formació moral contrària a les seves conviccions.

En l'escrit dirigit a la Conselleria, el pare va comunicar que per raons de consciència va decidir que els seus fills no assisteixin a classe d'aquesta assignatura emparant-se en el seu "dret fonamental" a la llibertat religiosa reconegut a l'article 16 de la Constitució "i en la meva condició de titular del dret a decidir la formació moral dels meus fills, d'acord amb l'article 27,3 de la Constitució".

D'altra banda, l'altre dels actes, que desestima que s'eximeixi als nens d'estudiar la matèria mentre es tramita el recurs, estableix que davant del dret constitucional invocat pel pare també es troben altres del mateix rang com ho és el dret a l'educació i que "aquesta educació tingui per objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals", tal com resa l'auto.