FE-CCOO planteja 21 propostes per combatre l'abandnament escolar primerenc, del 24,4% a Balears

Escoles contra la Segregació demana crear "immediatament" la taula de seguiment
EUROPA PRESS - Archivo
Publicado 28/3/2019 14:54:40CET

   PALMA DE MALLORCA, 28 Març (EUROPA PRESS) -

   La Federació d'Ensenyament de CCOO (FE-CCOO) ha presentat un document amb 21 propostes per combatre l'abandonament escolar primerenc, que arriba al 24,4 per cent a Balears, només superada per Melilla.

   En el seu informe 'Abandonament d'hora de l'educació i la formació i fracàs escolar: diagnòstic i propostes', el sindicat planteja derogar la Lomce i flexibilitzar el sistema educatiu, incrementar els programes de segona oportunitat, augmentar les beques i ajudes a l'estudi, reforçar l'atenció a la diversitat, suprimir el títol d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), o permetre que el Batxillerat pugui cursar-se en quatre anys, entre altres idees.

   L'abandonament escolar primerenc a Balears es va situar el 2018 en un 24,4 per cent, 6,5 punts per sobre de la mitjana estatal, si bé l'informe constata que la diferència de Balears respecte al conjunt de l'Estat s'ha suavitzat des de 2002, i l'abandó escolar primerenc s'ha reduït més a les Illes que en la resta del país.

   No obstant això, el sindicat ha ressaltat les diferències entre sexes, ja que en la població femenina la disminució ha estat només de 7,7 punts mentre que la masculina ha baixat en 22,3.

   D'altra banda, a Balears han augmentat els alumnes que han obtingut l'ESO fins al curs 2015-2016 i han descendit a partir del curs 2016-2017, quelcom que el sindicat atribueix a la Lomce, "una llei segregadora, no inclusiva i injusta que és primordial derogar".

   Finalment, a Balears la taxa d'alumnes de 15 anys repetidors és propera al 40 per cent.

Contador

Para leer más