El Govern controlarà la flota pesquera professional de Balears mitjançant un sistema electrònic

Un pescador treballa amb xarxes
CAIB - Archivo
Publicado 15/2/2019 15:05:46CET

Les embarcacions hauran d'instal·lar una 'caixa verda' que transmetrà regularment la seva posició

PALMA DE MALLORCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca controlarà per mitjà d'un sistema electrònic l'activitat de la flota pesquera professional balear, amb l'objectiu de garantir una explotació racional dels recursos pesquers.

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres el decret per regular aquest sistema -Sistema de Localització i Seguiment d'Embarcacions Pesqueres a Balears-, que constarà d'un dispositiu de localització anomenat 'caixa verda' que s'haurà d'instal·lar a les embarcacions.

La implantació es farà de manera progressiva per als vaixells pesquers amb port base a Balears, i correrà a càrrec de la Direcció general de Pesca i Medi Marí.

Les persones responsables dels vaixells pesquers hauran de facilitar al personal autoritzat per la Conselleria els treballs d'instal·lació i manteniment de la caixa verda. Les caixes verdes no podran ser objecte de manipulacions no autoritzades ni d'accions que puguin danyar o alterar el seu correcte funcionament. La informació generada pel sistema serà accessible de forma electrònica per a totes les administracions competents en matèria d'inspecció pesquera.

La caixa verda transmetrà, a intervals regulars, dades com la identificació del vaixell, la seva posició geogràfica, rumb i velocitat i l'hora a la qual s'ha pres aquesta posició.

Per a la implantació progressiva se seguiran uns criteris de prioritat. En primer lloc, s'instal·laran les caixes verdes a les embarcacions de la modalitat d'arts menors inscrites en censos de qualsevol reserva marina de les Illes; en segon lloc, la resta d'embarcacions de la modalitat d'arts menors; i finalment, les embarcacions de pesca professionals no incloses en els dos apartats anteriors.

Des de la Conselleria han subratllat que el seu objectiu és "garantir una explotació racional dels recursos pesquers d'acord amb unes condicions socioeconòmiques i mediambientals sostenibles".

"En els últims anys, els sistemes electrònics de localització de bucs s'han revelat com una eina fonamental per al desenvolupament i execució de les polítiques de conservació de recursos i ordenació del sector pesquer", han argumentat.

El Govern espera que el sistema sigui útil per a la localització de caladors, l'avaluació de l'esforç pesquer i la valoració indirecta de l'estat i rendibilitat de les àrees de pesca, així com per al seguiment d'activitats en zones protegides o el control dels règims d'esforç i horaris de la flota. També ha ressaltat el paper que poden jugar aquests sistemes per ajudar els professionals si es veuen en una situació d'emergència.

En l'àmbit europeu, el seguiment dels vaixells pesquers a través dels sistemes de localització per satèl·lit està regulat des de 2009.

ESTAT ECOLÒGIC DE LES MASSES D'AIGUA COSTANERES

També en matèria de Medi Ambient, el Consell de Govern ha autoritzat aquest divendres l'expedient de contractació del servei d'avaluació de l'estat ecològic de les masses d'aigües costaneres mitjançant la xarxa de control de vigilància i operativa.

El contracte tindrà un termini d'execució de 24 mesos i es licitarà per un import de 588.217 euros. L'estudi haurà de servir per determinar l'estat ecològic de les masses d'aigua utilitzant com a indicadors biològics les macroalgas i l'estat químic d'acord amb les normes de qualitat ambiental. A més, analitzarà l'impacte morfològic a les masses costaneres.