La meitat dels balears està feliç en el seu lloc de treball, segons Randstad

Actualizado 5/7/2010 16:11:20 CET

Balears és, després de Cantàbria, la comunitat amb una major taxa de persones "molt insatisfetes" amb el seu treball

PALMA DE MALLORCA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 53% dels balears afirma estar feliç en el seu lloc de treball, front a l'11,8% que es mostra clarament a disgust, segons l'estudi 'Ranstad Workmonitor' fet per la companyia de recursos humans en 25 països, que situa a Balears com la segona comunitat amb un major índex de treballadors insatisfets amb el seu lloc de treball, només superada per Cantàbria.

Així, si el 23% dels càntabres enquestats afirma estar "molt insatisfet" amb el seu treball, a les illes aquesta valoració la comparteixen el 12% dels consultats.

Tot i això, una clara majoria d'enquestats (53%) està a gust amb la seva ocupació, tal com ho posa de manifest el que el 17,6% dels consultats a l'arxipèlag reconegui estar "molt satisfet" amb la seva actual ocupació i un 35,4% al·ludeix estar simplement "satisfet". Alhora, un 17,6% assegura estar "insatisfet" i la mateixa proporció es mostra "indiferent".

A l'analitzar el nivell de satisfacció, Randstad ha destacat que no hi ha grans diferències per gènere, però sí per nivell educatiu, ja que els espanyols, i així també els balears, amb major nivell formatiu presenten una major satisfacció en la seva ocupació. Això sol anar lligat al ja que tinguin, provocant que el seu nivell de compromís sigui més gran que el de la mitjana i que per tant la seva motivació i productivitat augmentin.

La diferència per edats tampoc és notable, ja que segons l'estudi, la majoria es troba satisfet amb la seva actual ocupació, en valors que se situen al voltant del 60%, tot i que a partir dels 45 anys hi ha un clar declivi en el nivell de satisfacció dels consultats.

Però si alguna cosa sembla ajudar a la satisfacció laboral dels treballadors és el salari, segons Randstad. Els més satisfets amb el seu treball han estat els treballadors amb una remuneració superior a 60.000 euros bruts anuals i, en la banda oposada, els treballadors amb sous inferiors a 12.000 euros.

Segons els resultats, els asturians són els més satisfets, amb un 40%, seguits pels andalusos, amb un 35%, i els navarresos i castellanomanxecs (25% en cada cas). Després d'aquest estudi, Ranstad conclou que tot i la crisi, la situació econòmica i les poques opcions davant d'un possible canvi, els treballadors no es troben a disgust en els seus actuals llocs de treball.