La nova Plataforma de Contractació creada pel Govern permet l'accés directe a les licitacions de l'Executiu

Actualizado 2/9/2008 21:00:36 CET
Actualizado 2/9/2008 21:00:36 CET

La nova Plataforma de Contractació creada pel Govern permet l'accés directe a les licitacions de l'Executiu

PALMA DE MALLORCA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha posat a l'abast d'empresaris i ciutadans la Plataforma de Contractació, una zona d'internet que permet accedir a totes les licitacions en curs de l'Executiu autonòmic a través de la seva pàgina web, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual.

Així ho va explicar avui la Direcció General de Patrimoni, pertanyent a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, que va explicar que la iniciativa recull totes les licitacions publicats en els diferents Perfils del Contractant, i els creats a cada Conselleria i en els diversos ens públics autonòmics on es publiquen les seves respectives licitacions, donant resposta al que exigeix la Llei 30/2007 de contractes del sector públic.

Segons el Govern, el Perfil de Contractant pot incloure dades i informacions referents a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, com els anuncis d'informació prèvia, les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a aquestes, les contractacions programades, els contractes adjudicats, els procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de tipus general, com punts de contacte i mitjans de comunicació que es poden utilitzar per relacionar-se amb l'òrgan de contractació.

El sistema també té un dispositiu que permet acreditar el moment de començament de la difusió pública de la informació que s'inclou. Així, la Plataforma de Contractació permet els ciutadans i empresaris conèixer directament totes les licitacions en curs en l'executiu, obtenir informació, descarregar-se els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques, conèixer els terminis per presentar les seves proposicions i l'estat de la licitació. "Això facilita molt la tasca a les empreses, estalviant consultes a altres mitjans com el BOIB o la premsa", van agregar des de la Direcció General.

La Plataforma té un cercador que permet visualitzar les licitacions obertes segons el tipus de contracte, i alhora facilita l'accés directe als Perfils de Contractant dels diversos ens del Govern.

La Plataforma de Contractació és accessible des de la pàgina principal del lloc web de l'executiu www.caib.es, tant en l'apartat de Serveis "Contractació", com "Accessos directes". També s'arriba a través del web de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i des de cadascun dels Perfils del Contractant.