Balears registra 12.304 altes per 100.000 habitants, la segona més alta d'Espanya

Actualizado 31/12/2010 12:46:45 CET

L'arxipèlag balear presenta l'estada mitja més reduïda, amb 5,7 dies

PALMA DE MALLORCA/LOGRONYO, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Als hospitals espanyols s'han produït durant l'any 2009 un total de 4.781.867 altes hospitalàries amb internament, el que va suposar un descens del 0,7% respecte a l'any passat, el primer d'aquest tipus d'altes des de l'any 2001. Tot i això, a Balears van tenir lloc 12.304 altes per cada 100.000 habitants, la segona xifra més alta del país, després de la registrada Navarra (12.357).

Segons l'enquesta de Morbiditat Hospitalària presentada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a les illes el primer lloc en les altes produïdes ho va ocupar el grup de les malalties de l'aparell respiratori.

A nivell nacional, la taxa d'altes per 100.000 habitants es va situar en 10.411 de mitjana, un 1,4% menys que la del 2008, el que fonamentalment es deu a la disminució dels episodis d'embaràs i part i al progressiu augment de la cirurgia ambulatòria sense pernoctació als hospitals.

Alhora, l'enquesta que té com a objectiu mostrar les característiques demogràfic-sanitàries dels hospitals públics i privats espanyols, mostra que les hospitalitzacions per malalties circulatòries han registrat el major nombre d'altes (12,8 de cada 100 altes). Li van seguir els episodis d'embaràs, part i puerperi (12,5), que havien estat la principal causa d'hospitalització en el període 2004-2008.

A continuació es van situar el grup de malalties de l'aparell digestiu (11,9), les malalties de l'aparell respiratori (11,4) i els tumors (9,1). D'aquestes, destaca la malalties respiratòries com a conseqüència de l'augment del 16,6% dels diagnòstics de pneumònia i grip respecte al 2008 (13,9% en homes i 20,7% en dones).

El 53,6% del total d'altes va correspondre a dones, tot i que si s'elimina les hospitalitzacions per embaràs, part i puerperi, el major percentatge de participació correspondria als homes (53,0%).

Per sexes, un any més entre les dones, la primera causa d'hospitalització ha estat l'embaràs, part i puerperi amb el 23,3% del total. En aquest cas s'ha trencat la tendència a l'alça d'anys anteriors ja que ha baixat un 1,2% respecte al 2008, d'acord amb l'evolució del nombre de naixements a Espanya que, en 2009, ha baixat un 5,2%.

La resta de causes d'hospitalització en dones van correspondre al grup de malalties de l'aparell circulatori (10,6%), les malalties de l'aparell digestiu (9,7%), les malalties de l'aparell respiratori (8,7%), els tumors (8,0%) i les lesions i enverinaments (7,5%).

En els homes, les malalties que van donar lloc a un major nombre d'hospitalitzacions han estat les de l'aparell circulatori, amb el 15,3% del total. Per darrere es van situar les malalties de l'aparell digestiu (14,4%), les malalties de l'aparell respiratori (14,4%), els tumors (10,2%) i les lesions i enverinaments (9,6%).

AUGMENTEN LES HOSPITALITZACIONS DE MÉS 85 ANYS

En 2009 ha augmentat quatre dècimes les altes hospitalàries entre les persones de 85 i més anys fins al 7,7%. En l'enquesta es pot observar que La participació relativa d'aquest grup d'edat en el total d'hospitalitzacions ha anat creixent de mica en mica els últims anys, des del 5,2% de l'any 2000.

Augmenta en un any l'edat mitjana de les altes hospitalàries que se situa en 52,4 anys respecte dels 51,9 anys registrats el 2008. Per sexes en homes s'ha registrat en 54,3 anys i en dones en 50,9 anys, tot i que aquest dades puja a 56,9 anys si no s'exclouen les llaunes produïdes per embaràs, part i puerperi.

ES MANTÉ L'ESTADA MITJANA EN 6 DIES

L'estada mitjana per alta hospitalària ha estat de 6,90 dies, respecte dels 6,96 del 2008 i els 7,21 del 2007. Per edats, l'estada mitja més elevada va correspondre al grup de majors de 95 anys (10,79 dies), seguit del grup comprès entre 90 i 94 anys (10,32 dies) i el d'entre 85 i 89 anys (10,31 dies).

L'estada mitjana per alta hospitalària ha estat de 6,90 dies, respecte dels 6,96 del 2008 i els 7,21 del 2007. Per grups de malalties, les estades més prolongades van correspondre a les malalties amb origen en el període perinatal (9,09 dies) i als tumors (9,02).

Les comunitats amb una estada mitja més prolongada han estat Cantàbria (7,94 dies), Galícia (7,92 dies), Principat d'Astúries (7,71 dies) i Castella i Lleó (7,61 dies). Per contra, les que van presentar l'estada mitja més reduïda han estat Balears (5,70 dies), Comunitat Valenciana (5,78 dies) i les ciutats autònomes de Melilla (5,92 dies) i Ceuta (6,35 dies).

Sense considerar les hospitalitzacions per malalties mentals, l'estades més prolongades van correspondre a les malalties amb origen en el període perinatal (9,09 dies) i als tumors (9,02 dies).

Per comunitats autònomes, el major nombre d'altes s'ha produït a Navarra, amb 12,357 per 100.000 habitants, seguida de les Balears (12.304), Astúries (11.941), Aragó (11.575), Catalunya (11.553), País Basc (11.481), Castella i Lleó (11.306), Galícia (10.712), Madrid (10.660) i la Rioja (10.602)

Per sota de la mitjana nacional, situada en 10.411 altes per 100.000 habitants, van estar Extremadura (10.306), Cantàbria (10.096), Comunitat Valenciana (10.070), Múrcia (9.953), Ceuta (9.369), Castella-la Manxa (9.314), Melilla (9.066), Canàries (8.891) i Andalusia (8.769).

URGÈNCIES, NOMÉS UN 3,9% MOR

Pel que fa al nombre d'altes després de l'ingrés per urgències el percentatge es manté semblant al d'anys anteriors, en aquesta ocasió va representar el 59,6% del total d'altes en 2009, mentre que el 2008 ha estat del 59,7%.

Segons l'enquesta, al 92,3% de les altes s'ha produït com a conseqüència de curació o millora, el 3,9% per mort, l'1,9% per trasllat a altres centres i l'1,9% per altres causes.

Les principals causes de les defuncions ocorregudes als hospitals espanyols han estat els tumors (24,5% del total), les malalties de l'aparell circulatori (22,0%), de l'aparell respiratori (18,7%) i de l'aparell digestiu (8,8%).

Finalment, respecte a altres països el 2008, Espanya ha registrat 10.559 altes hospitalàries per 100.000 habitants, el que situa al país entro els sis primers amb més ingressos tot i que amb unes dades molt per sota de França, país que el 2008 ha registrat 26.441 ingressos. Li segueixen Alemanya (23.242), El Regne Unit (13.592), Itàlia (13.330), els Estats Units (13.009) i Turquia (10.645).

Pel que fa a l'estada mitjana en dies per a diferents països i grups de diagnòstics el 2008, Espanya es troba en la mitjana per sota d'Alemanya (9,8), Regne Unit (7,7) i el Canadà (7,5); i per sobre d'Itàlia (6,8), França (5,7) i Portugal (5,4).