La CNMC insta a redissenyar els lots dels viatges de l'Imserso per afavorir "la competència efectiva"

Publicado 24/4/2019 12:38:04CET

   Assenyala la "poca o nul·la concurrència" i recorda les sancions per part de Competència a empreses adjudicatàries

   MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMV) ha instat el Govern central a redissenyar els habituals tres lots de la licitació dels viatges de l'Imserso amb la finalitat d'"afavorir la competència efectiva", de manera que no englobin tots els serveis de manera centralitzada, i ha proposat diverses opcions com l'augment o la reconfiguració per activitats econòmiques diferenciades.

   En el seu informe, de 39 pàgines, sobre els esborranys dels plecs del contracte, Competència assenyala que s'ha constatat que aquesta fórmula que engloba la comercialització, allotjament, transport, assistència sanitària, assegurances i animació soci cultural en els seus diferents lots, "no ha afavorit la concurrència", per la qual cosa recomana diferents opcions, entre les quals destaca el seu augment i la reconfiguració en lots per activitats.

   És la primera vegada que el Govern sotmet a consulta de la Comissió els esborranys de plecs d'aquesta licitació el valor estimat de la qual, per a les properes temporades, s'apropa els 1.200 milions d'euros, a sol·licitud del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

   Segons la CNMC, els plecs, aprovats per Sanitat i publicats el passat 12 d'abril, han obviat moltes de les seves recomanacions de millora proposades, especialment la d'un nou disseny dels lots per afavorir la competència efectiva, per la qual cosa insta el Ministeri a la seva presa en consideració i la introducció de certes millores en licitacions futures.

   Entre elles, aconsella realitzar estudis rigorosos de mercat i avaluacions amb l'objectiu de promoure un disseny de les licitacions de manera competitiva i que aconsegueixi maximitzar l'eficiència econòmica, així com "justificar la determinació dels preus unitaris" que serveixen per al càlcul del pressupost de licitació i una "major justificació dels costos" que ho conformen.

   Així mateix, amb els precedents sancionadors per conductes anticompetitius en el marc de convocatòries passades, la CNMC recomana mantenir "especial sensibilitat" en futurs concursos i tenir present les previsions aplicables a la participació d'UTEs recollides en la Llei de Contractes del Sector Públic i les condicions per a la seva justificació des de l'òptica de la Llei de Defensa de la Competència.

POCA O NUL·LA CONCURRÈNCIA EN DIFERENTS PROCESSOS

   L'informe de la CNMC assenyala, a través de l'anàlisi de les dades disponibles, que un operador ha resultat adjudicatari del contracte de manera successiva i que s'ha experimentat poca o nul·la concurrència en els diferents processos. Solament en tres ocasions es van presentar altres empreses, sense que cap d'elles resultés adjudicatària dels respectius concursos. I únicament el 2014 una altra empresa va resultar adjudicatària d'un lot del contracte.

   El 'superregulador' recorda que el comportament de les licitadores en concursos previs convocats per l'Imserso han estat objecte de sanció per part de l'autoritat de competència. L'any 2000, la CNMC va sancionar a les quatre principals empreses del sector per repartir-se els concursos públics dels serveis de viatges en el marc de programes socials per a la tercera edat, actuació que va tornar a produir-se en 2016.

   En aquella primera ocasió Competència va multar amb 829.396 euros a Halcón Viajes, amb 829.396 euros a Viatges Barceló, amb 1,23 milions d'euros a Viatges Iberia i amb 721.214 euros a Viatges Marsans, a més d'imposar una sanció de 901.518 euros a l'Agrupació d'Interès Econòmic Mundosocial.

   El 2016 va imposar una multa d'1,21 milions d'euros a Halcón Viajes i una altra de 619.500 euros a Viatges Barceló per pràctiques anticompetitives en els concursos de viatges de l'Imserso.

   Cal recordar que entre les temporades 1995-1996 i 1997-1998 es van presentar al concurs de viatges de l'Imserso les quatre agències de viatges sancionades amb ofertes idèntiques. A partir de la temporada 1998-1999, les quatre agències van formar una UTE, lligada i associada a Mundosocial, que va resultar ser l'única licitadora al concurs públic a partir d'aquest any excepte en tres exercicis.

REVISAR LLINDARS I MAJOR CLARIFICACIÓ EN REQUISITS

   Per a això, insta a revisar els llindars de solvència econòmica i financera, així com la solvència tècnica i professional, per promoure la major participació d'empreses en el concurs. També se suggereix "major clarificació" en relació amb l'habilitació professional requerida a les licitadores, que en anteriors concursos va suscitar impugnacions per part d'algunes de les empreses concurrents.

   En aquesta línia, assenyala que en els plecs s'identifiquen alguns requisits imposats a les adjudicatàries que han d'especificar-se per proporcionar seguretat jurídica i evitar problemes de discrecionalitat tècnica excessiva per part de l'òrgan de contractació.

   Sobre la valoració de les ofertes, Competència recomana "dotar de major pes a la variable preu", i reconsiderar el pes i la determinació d'altres criteris relacionats amb la qualitat de l'oferta, així com els criteris per a la determinació de les ofertes anormalment baixes.

   I en relació amb la condició especial sobre el manteniment o generació d'ocupació, considera que "hauria d'avaluar-se l'impacte" que pot generar en les potencials licitadores i especificar-se el seu control efectiu.

   Finalment es recomana realitzar un ús restrictiu de les pròrrogues i incloure en els plecs una clàusula que adverteix de les conseqüències sancionadores i penals davant incompliments de la normativa de defensa de la competència.

DIVIDITS EN TRES LOTS

    El Govern va publicar el passat 12 d'abril els esperats plecs de la licitació del programa de Turisme Social de l'Imserso de les temporades 2019/2020 i 2020/2021 per un valor de 1.142 milions d'euros, xifra que inclou tant l'aportació de l'Imserso (20,39%) i la dels beneficiaris (79,61%) durant les dues temporades.

   Les empreses interessades tenen de termini per presentar les ofertes fins al 17 de maig per a aquesta licitació, que contempla una possible pròrroga per altres dues (1 de setembre de 2021-31 d'agost de 2023).

   El programa oferirà 900.000 places agrupades en tres lots: costa insular, això és Canàries i Balears (valorat en 39,6 milions d'euros); turisme en zones de costa peninsular (52,9 milions d'euros) i turisme d'interior i procedència europea (17,5 milions d'euros). Aquest últim conté les places més demandes pels usuaris del programa, havent-se incrementat en un 7% pel que fa a la temporada passada.

   En la temporada anterior, van participar 400 establiments hotelers, que van acumular 8 milions d'estades. També es van crear 90.000 ocupacions i 938.000 places. La gestió d'aquests viatges va ser a càrrec de Mundosenior --la UTE integrada per Globalia (Halcón Viajes) i Barceló (Viatges Barceló)-- per a la costa peninsular i turisme d'interior i de Mundiplan --UTE formada per Iberia, Alsa, Gowaii i IAG7-- per a Canàries i Balears.

Contador

Para leer más