El Govern destina 200.000 euros per reparar els danys de les pluges que van afectar a Pollença a l'octubre

Cladera signa l'acord per donar 200.000 euros en ajudes per a Pollença
CAIB
Publicado 27/12/2018 18:57:41CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Fons de Cooperació Local de 2018 i 2019 inclourà una partida finalista de 200.000 euros per fer front a part de les despeses per a la reparació de danys causats per l'episodi extraordinari de pluges que va afectar al municipi de Pollença el passat 19 d'octubre.

D'aquesta manera, el Govern col·laborarà amb l'Ajuntament de Pollença per dotar fons per minimitzar les pèrdues causades per les inundacions causades per les pluges, d'entre 170 i 180 litres per metre quadrat, que van provocar en unes poques hores el desbordament dels torrents que desguassen a les valls d'en March, de Colonya i de ca Aixartell.

El conveni de col·laboració habilita a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques a aportar a l'Ajuntament de Pollença un màxim de 200.000 euros, que representa un 25 per cent de la valoració inicial dels danys ocasionats, i que serviran perquè el consistori financi obres de reparació tant en infraestructures públiques com en béns privats.

Tal com han remarcat, aquesta aportació no s'haurà de descomptar de l'import que correspongui destinar a Pollença, en virtut de la seva participació en els diferents criteris de repartiment del Fons de Cooperació Local en 2019.

Aquest fons, que el Govern destina anualment a tots els municipis de Balears, preveu la possibilitat que es puguin acordar convenis de col·laboració, tant amb municipis com amb altres ens locals, per a objectius determinats no prevists d'inici en els criteris de repartiment previstos amb caràcter general, sempre que concorrin circumstàncies excepcionals i d'interès públic.

Referent a això, l'Ajuntament de Pollença va dirigir al novembre un escrit a la Conselleria en el qual es detallava la valoració inicial dels danys causats per les inundacions, que van arrossegar una gran quantitat de material erosiu que va fer malbé diverses infraestructures, i van provocar desperfectes en habitatges, vehicles, motors, piscines, etcètera.

La consellera d'Hisenda, Catalina Cladera, ha recordat que "el Govern no pot donar l'esquena a les necessitats dels ciutadans", i per tant ha tractat "d'observar la fórmula adequada" per "posar a la disposició de l'Ajuntament de Pollença els recursos necessaris per fer front a les despeses".

L'acord preveu que el Govern aportarà inicialment el 75% de la quantitat prevista de l'ajuda, mentre que la resta quedarà pendent de la justificació posterior de les actuacions previstes, que l'Ajuntament de Pollença haurà d'aportar abans de 31 de maig de 2019.

El seguiment de l'evolució del conveni es fia a una comissió bilateral creada a aquest efecte, amb la participació de representants de les dues administracions, local i autonòmica.

Contador