Actualizado 11/03/2009 16:45 CET

Les queixes sobre els òrgans de Justícia a Balears van augmentar un 63,1% el 2008, segons el CGPJ

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Les reclamacions i denúncies a Balears sobre el funcionament dels òrgans judicials arribaren a les 297 queixes durant l'any passat, cosa que representa un augment del 63,1 % respecte a 2007, segons la distribució territorial feta per la memòria de la Unitat d'Atenció Ciutadana del Consell General del Poder General (CGPJ).

Per territoris, la Comunitat de Madrid és la qual concentra el major percentatge de queixes, un 20,2 %, xifra que es duplica a les comunitats que ocupen els llocs següents (Catalunya, Andalusia i València) i que, a més, registra un notable increment sobre 2007, amb un 33 % més de demandes. Per contra, Navarra, Cantàbria i la Rioja són les que menys queixes van rebre el 2008.

La memòria tot i això estableix que el major nombre de queixes assignades als òrgans d'una comunitat no respon "necessàriament a un pitjor qualitat del servei prestat pels òrgans judicials", sinó que pot deure's a la concurrència de "múltiples factors", com és el nombre d'òrgans judicials, el nivell de litigiositat o el d'usuaris, la més gran o menor consolidació de la cultura de la reclamació, la dotació en les seus judicials de mecanismes que faciliten l'accés a la queixa, entre d'altres..

Per valorar les dades que s'ofereixen, el CGPJ detalla que cal tenir en compte que cadascun dels escrits presentats pot contenir un o més denunciants, referir-se a un o més òrgans i contenir un o més motius de reclamació, el que explica la diversitat de les xifres que s'ofereixen a cadascun d'aquests conceptes.

EVOLUCIÓ DES DE 2004

Tot i això, l'evolució a l'arxipèlag balear de les reclamacions presentades des de 2004 fins l'any passat exposen un increment del 60,5% en haver-se comptabilitzat una pujada de 112 queixes al llarg de tots aquests anys.

En el cas de Balears, les bústies de la Unitat d'Atenció Ciutadana instal·lades en els òrgans judicials de la comunitat han rebut 220 queixes del total de reclamacions presentades.

INCREMENT DE LES QUEIXES EN ELS REGISTRES

A més, la memòria del CGPJ exposa les queixes rebudes durant els últims cinc anys agrupades per la Comunitat Autònoma en què tenen la seva seu els Registres Civils afectats. En el cas de Balears, s'han rebut 101 el 2008, fet que suposa un increment del 531% respecte a 2004, any on es van rebre 16 reclamacions.

Tot i això, la memòria del CGPJ exposa que actualment existeix el projecte de tres registres civils exclusius, estant situat un d'ells a Palma de Mallorca, una mesura amb la qual s'espera "alleujar" la situació de sobrecàrrega dels registres existents.

QUEIXES PER L'ÚS DE LLENGÜES COOFICIALS

A nivell general, els ciutadans han recorregut a la reclamació un 32 % més el 2008 que el 2007. Augmenta el nombre de queixes, la diversitat de motius de reclamació i els òrgans jurisdiccionals afectats.

El 78,5 % de les demandes rebudes al·leguen vulneracions dels drets reconeguts en la Carta de Drets dels Ciutadans davant la Justícia. D'aquestes, gairebé 9 de cada 10 queixes -el 89,1 %- es refereixen a l'incompliment del dret a una justícia atempta i àgil.

Durant 2008 s'ha produït un fenomen inèdit: la principal preocupació dels usuaris de la Justícia ha deixat de ser la lentitud dels processos, que passa a un segon lloc a la llista de reclamacions, per darrere de l'atenció al ciutadà.

Concretament, un 45,5 % denuncia l'incompliment del "dret a una justícia atempta", és a dir, pel tracte rebut, la puntualitat, l'adequació de les seus judicials, el deure d'identificació dels funcionaris, l'atenció personal de magistrats i secretaris i l'ús de les llengües cooficials.

PROBLEMES EN ELS REGISTRES

Segons el CGPJ, els temps d'espera, la insuficiència de la plantilla i la de l'horari són els motius principals de descontentament sobre els Registres Civils, [cuya] organització i funcionament segueix sent, de manera creixent, un dels flancs més febles de la modernització de la justícia. Per aquesta raó, constitueix un dels punts clau del Pla de Modernització aprovat pel ple Del CGPJ el passat 12 de novembre, que advoca per la desjudicialització d'aquests departaments.

L'informe anual del CGPJ explica que malgrat les mesures adoptades per les administracions públiques competents, "no s'aconsegueixen solucionar les deficiències per l'espectacular increment del volum de treball que suporten molts registres, l'ampliació de les seves competències per successives reformes legals i la complexitat de molts dels expedients que es tramiten".