Publicado 13/09/2022 14:03

El 85% de graduats de la UV troba ocupació en dos anys i la covid no ha afectat la inserció, segons un estudi

Consulta de l'estudi d'inserció laboral
UV

   Enginyeria Informàtica, Filologia Catalana i el doble grau en Farmàcia i Nutrició, entre les titulacions amb millores xifres

   VALÈNCIA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

   La taxa d'ocupació de l'alumnat de la Universitat de València (UV) als dos anys posteriors a la seua graduació és del 85,4%, segons el quart estudi d'inserció laboral dels Graus de la UV, dirigit per UVocupació, servici que depèn de la Fundació General de la Universitat. L'informe també mostra que la crisi provocada per la covid ni ha afectat a la taxa d'ocupació ni a la resta de principals indicadors d'inserció laboral, que es mantenen pareguts al tercer estudi, datat en 2020.

   Així mateix, entre les titulacions amb millor inserció es troben el grau en Filologia Catalana, el doble grau en Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica, el grau d'Odontologia, el doble grau d'ADE i Dret, el grau d'Òptica i Optometria i els graus en Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria Electrònica Industrial i Enginyeria Informàtica.

   En la quarta actualització d'aquesta radiografia s'ha analitzat la inserció laboral dels graduats i graduades del curs acadèmic 2018-19, que van ser entrevistats a la fi del 2021. S'han estudiat un total de 62 titulacions (56 graus i 6 dobles graus).

   Per primera vegada s'ha inclòs la inserció del grau en Ciències Gastronòmiques, del doble grau en Turisme i ADE, i del doble grau en Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica. També com a novetat s'inclouen dades de la inserció de persones amb discapacitat, assenyala la institució acadèmica en un comunicat.

   L'indicador de l'ajust de l'actual/últim treball dels titulats al nivell d'estudis i a la titulació (que el treball requerisca tindre titulació universitària i que està relacionada amb la titulació estudiada) se situa en un 62%, similar a l'anterior estudi.

   El percentatge d'ocupats als sis mesos d'acabar ascendeix al 73,3%, i destaca sobretot en les titulacions de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE), situant-se en un 83,7%. Aquesta ràpida inserció és deguda en part a l'alt percentatge de titulats i titulades que van ser contractats per la mateixa empresa on van fer les pràctiques.

   El percentatge de graduats i graduades que ocupen llocs de tècnic o tècnica o tenen persones al seu càrrec es troba en un 64,5%, i sobreixen les branques de Ciències, Ciències de la Salut i Arquitectura i enginyeria. El salari net mensual dels graduats que treballen a jornada completa i per compte d'altre és de 1.396,8 euros, però arriba als 1.606,7 euros en d'Arquitectura i enginyeria i als 1.450,6 euros en Ciències de la Salut.

   Per branques de coneixement, destaquen Ciències de la Salut i Arquitectura i enginyeria, principalment aquesta última. La branca d'Arquitectura presenta les millors dades en la majoria d'indicadors. El percentatge de graduats d'aquesta branca amb contracte estable arriba a un 61,5%, xifra que pràcticament duplica la de la resta.

SALARI

   El salari net mensual dels titulats i titulades d'aquesta especialitat és de 1.606,7 euros, amb una diferència d'uns 150 euros respecte a la següent, Ciències de la Salut, amb un salari net mensual de 1.450,6 euros. També presenta millors dades en els indicadors de taxa d'activitat (95,7%) i taxa d'ocupació (93,2%).

   Entre les titulacions amb millor inserció es troben el grau en Filologia Catalana, el doble grau en Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica, el grau d'Odontologia, el doble grau d'ADE i Dret, el grau d'Òptica i Optometria i els graus en Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria Electrònica Industrial i enginyeria Informàtica. Aquest últim és l'únic que presenta al mateix temps una taxa d'ocupació i una taxa d'activitat del 100%.

   Les titulacions que més han millorat respecte al tercer estudi són els graus de Biotecnologia i de Relacions Laborals i Recursos Humans, principalment en l'indicador de l'ajust de l'actual/últim treball dels titulats al nivell d'estudis i a la titulació, amb una millora superior als 20 punts percentuals.

   Les dades es presenten desagregades per sexe, a nivell d'Universitat, branca de coneixement, titulació i, com a novetat respecte l'anterior estudi, facultat. Aquest últim Estudi d'Inserció ha sigut presentat per l'Àrea d'Estudis i Anàlisis d'UVocupació, coordinat per la professora María de Carmen Bas.

   A més, totes les dades desgranades per titulacions es podran consultar en breu de manera interactiva a través de l'aplicació EstIL, i als informes individualitzats que es trobaran en la pestanya d'inserció laboral de cadascuna de les fitxes dels graus, i en la web d'UVocupació amb informació més ampliada i detallada dels indicadors d'inserció laboral de cadascun dels graus analitzats.

   Així, les persones interessades podran conéixer de forma més còmoda què és la situació de la inserció laboral d'una titulació concreta i podran, d'aquesta manera, avaluar la situació del mercat laboral i de l'adequació dels plans d'estudi d'un grau concret, entre moltes altres facilitats.

Contador